کد خبر: 79486

امروز رزمایش آزادی گروگانگیری در قم برگزار شد. برخی از این صحنه های جذاب را در ادامه خبر می بینید. این تصاویر نشان دهنده اقتدار و قدرت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

 
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎
 
تصاویر/ پلیس خط و نشان کشید‎