کد خبر: 79559

برگی از دفتر خاطرات انقلاب در کرمان/1

آن روزها من از دانشگاه به دلیل انجام ندادن خدمت سربازی اخراج شده بودم وموظف به ترک تحصیل واقدام برای انجام خدمت سربازی شده بودم

دکتر سیدحسین صابری استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان وفعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر در خصوص خاطرات حضورش در روزهای انقلاب برایمان اینگونه می گوید:آن روزها من از دانشگاه به دلیل انجام ندادن خدمت سربازی اخراج شده بودم  وموظف به ترک تحصیل واقدام برای انجام خدمت سربازی شده بودم بعد از انجام کارهای اولیه وگذراندن  روال اداری محل خدمت من کرمان مشخص شد.

وی افزود :پس از گذراندن روزهای آموزشی درپادگان ونک  تهران وبرای اعزام سرباز ها به مناطق محل خدمتشان مارا به خیابان انقلاب در تهران بردند تا با اتوبوس به استان های مورد نظر اعزاممان کنند در این روزها همه مردم از پیر وجوان ،زن ومرد ،کوچک وبزرگ به انقلابیون مبارز پیوسته بودند .

صابری در ادامه عنوان کرد:وقتی که ما را به حوالی خیابان انقلاب تهران ومحل ستاد ژاندارمری تهران اورده بودند برای مراسم پایان دوره با صحنه بسیار جالبی مواجه شدم باتوجه به اینکه عده ای از سربازان ارتش  در محدوده دانشگاه تهران نگهبانی میدادند کودکی که همرا با مادرش در حال عبور از آن حوالی بوداز مادرش جدا شد و شاخه گلی را که در دست داشت به آن سرباز ارتشی داد.

این یادگار انقلاب در ادامه در خصوص روزهای  حضورش در کرمان که نزدیک ترین روزها در به پیروزی رسیدن انقلاب بود گفت :در کرمان مردم هم صدا با تمام کشور خواستار حکومت انقلاب اسلامی بودند ودر مسیر خیابان شریعتی فعلی به تظاهرات  می پرداختند  روز 21بهمن ماه مردم کرمان به استقبال زندانیان سیاسی آزاده شده خود رفتند وشرایط ویژه ای به وجود آمده بود وارتش اعلام آماده باش سرخ کرده بود.

تصریح کرد:وقتی مردم وزندانیان به خیابان  شریعتی رسیدند فریاد شادی  سرداده بودن واز مسجد جامع سرود های انقلابی پخش میکردند که نوید پیروزی را به مردم شهر می داد.