کد خبر: 80173

هشدار رئیس‌سابق بانک مرکزی نسبت به افزایش۶۰۰هزار میلیاردتومانی نقدینگی؛

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: وقتی نقدینگی به یکباره از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان می رسد چگونه می توان ادعا کرد که نقدینگی کنترل شده است؟

به گزارش کرمان خبر به نقل از مشرق نیوز،محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی با انتقاد از رشد نقدینگی تا هزار هزار میلیارد تومان اظهار کرد: ما 435 هزار میلیارد نقدینگی را تحویل دولت آقای روحانی دادیم که اکنون به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین مسئولان بانک مرکزی باید در خصوص افزایش نقدینگی پاسخ شفافی بدهند.

وی تصریح کرد: وقتی نقدینگی به یکباره از 435 هزار میلیارد تومان به هزار هزار میلیارد تومان می رسد چگونه می توان ادعا کرد که نقدینگی کنترل شده است؟ چگونه برخی ها با وجود رشد پرشتاب نقدینگی پای تریبونها از مهار نقدینگی سخن می گویند؟

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان این که "نقدینگی حتما اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت" به نسیم‌آنلاین خاطرنشان کرد: قطعا نقدینگی هزار هزار میلیاردیِ موجود، اثرش را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی اثرشان را بین شش ماه تا یک سال بعد بر اقتصاد کشور نشان خواهند داد.

بهمنی بیان کرد: همانطور که مهار تورم از طریق برنامه ریزی در جهت سیاستهای پولی و مالی یک شبه اتفاق نمی افتد، اثر افزایش نقدینگی بر تورم هم یک شبه اثر خود را نمی گذارد. شک نکنید که رشد نقدینگی اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی مسئله بسیار مهمی است ولی در کنار آن باید به مسیر، مصرف و نوع هدایت نقدینگی هم توجه کرد. ممکن است، نقدینگی در بخش هزینه های جاری دولت و حقوق و دستمزد صرف شود. همچنین ممکن است نقدینگی به سمت کارخانجات تولیدی برود که در این صورت شاهد رشد تولید خواهیم بود و اشتغال ایجاد می شود. بنابراین این دو مسیر با هم متفاوت است.

وی عنوان کرد: نقدینگی اگر در مسیر سفته بازی، بازارهای کاذب، هزینه های جاری و حقوق و دستمزد هزینه شود منجر به تحریک بازار می شود. در دولت قبل ما تورم داشتیم ولی اشتغال و تولید هم داشتیم. در پایان سال 91 تورم ما 30.5 درصد بود و رشد نقدینگی ما هم به 30.8 درصد رسیده بود.

بهمنی با دفاع از عملکرد دولتهای نهم و دهم در کنترل نقدینگی نیز به نسیم آنلاین گفت: البته نقدینگی در دولت ما باید افزایش می یافت زیرا در آن زمان قیمت ارز از 1226 به 2477 تومان رسیده بود. اگر در آن زمان نقدینگی را افزایش نمی دادیم نیازهای تولید و نیازهای جامعه که نقدینه خواهی را بالا برده بود، رکود ایجاد می کرد و به شرایط اقتصادی که اکنون دولت یازدهم ایجاد کرده می رسیدیم. اگر نقدینگی را رشد نمی دادیم که کارخانجات را احیا کنیم رکود عمیق فعلی از آن زمان شروع می شد.

وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت روحانی تصریح کرد: نمی توان بین رکود و تورم یکی را انتخاب کرد. نمی شود که تورم را مهار کنیم و رکود را نادیده بگیریم، زیرا کنترل رکود بسیار مهم تر از کنترل تورم است. دولت یازدهم اگر می خواست تورم را مهار کند باید نیم نگاهی هم به رکود می انداخت که در وضع رکود فعلی قرار نگیریم. خروج از رکود بسیار سخت تر از کنترل تورم است.