کد خبر: 80181

کامران غضنفری در گفتگو با کرمان خبر مطرح کرد/

کامران غضنفری در گفتگو با کرمان خبر مطرح کرد:شکایت ایران از نقض برجام همیشه با شکست همراه است

دکتر کامران غضنفری پژوهشگر سیاسی ونویسنده کتاب رازه قطعنامه در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر در خصوص کارشکنی جدید آمریکا واعمال تحریم های جدید علیه توان موشکی ایران گفت:متاسفانه آمریکا در چندماه گذشته چندین بار تحریم های جدیدی را جمهوری اسلامی ایران لحاظ کرده اند که به نوعی کار شکنی نسبت به تعهداتشان در برجام است واین اقدامات واعمال تحریم ها نقض ماده 28 و29 برجام است .

وی افزود :دولت جمهوری اسلامی ایران هم باید مقابله به مثل کند واز اجرایی کردن تعهدات خود در بحث برجام دست نگه دارد واقدامات خود را متوقف کند واین مسئله ای است که مقام معظم رهبری درنامه ای در تاریخ29/7/94خطاب به شخص رئیس جمهورفرموده اند که درهرجایی از کار وروند مذاکرات که دیده شد طرف غربی  اقدام به کارشکنی و وضع تحریم های جدید کرد نقض برجام محسوب می شود ودولت ایران هم باید اقدامات وتعهدات خود را متوقف کند 

این پژوهشگر سیاسی افزود:اما متاسفانه دولت ایران تاکنون در مقابل این کار شکنی های طرف غربی از مقابله به مثل وعدم توجه به تعهدات خود خود داری کرده است وبه عبارتی نه به دستور رهبری نظام توجهی داشته است ونه به نقض مواد مختلف تعهد شده از سوی 1+5توجهی میکنند.

غضنفری تصریح کرد: دلیل این نوع برخورد دولت یازدهم با کارشکنی های دولت آمریکا وگروه 1+5این است که در سیستمی که در برجام جهت رسیدگی به دعاوی طرفین تدارک دیده شده است سازوکار به نحوی است که در صورت شکایت ایران این شکایت در کمیسیون مشترک مطرح می شود که آمریکا همواره در این کمیسیون حائز اکثریت آرا در این کمیسیون  که هشت  عضو دارد خواهد بود.

وی تاکید کرد:امریکا در این کمیسیون از رای خودش ،آلمان ،انگلستان ،فرانسه واتحادیه اروپا برخوردار خواهد بود وپنج رای از هشت رای این کمیسیون به آمریکا تعلق میگیرد وهربار شکایت ایران در خصوص نقض تعهدات آمریکا در برجام با شکست رو برو خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد :متاسفانه تیم مذاکره کننده هسته ای در روند مذاکرات به پروسه ها وسیستم هایی تن دادند که غیرعقلانی وبر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران است وبه همین دلیل است که طرف ایرانی نمیتواند در مقابل این ساختار شکنی ها اعتراض وشکایتی بکند.

وی در پایان گفت :پذیرش این نوع سیستم های رسیدگی به شکایت به منزله چک سفید امضایی است که ایران به طرف غربی داده است که با در دست داشتن ان هر زمانی که بخواهد زورگویانه به ایران فشار بیاورد وهر نوع تحریم جدیدی را نسبت به ایران وضع کنند.