خدمت به خلق گذرگاه ورود محبت تو در دل است.شخص منتظر از راه خشنودی خلق، لبخند رضایت مولایش را لمس می کند. عطر حضور تو را به راحتی می توان با حسان و نیکوکاری استشمام کرد

به گزارش کرمان خبر /بر اساس آنچه در روایات نیز آمده است، توجه به همنوع و کمک رساندن و خدمت به خلق جزء لا ینفک زندگی در جامعه مهدوی است. به عبارتی حضور در یک جامعه مهدوی و استشمام عطر مهدوی با خودخواهی منافات دارد.

شخص منتظر از خشنوی همنوع خشنود می شود و لبخند رضایت مولایش را در این اقدام می تواند لمس کند. 

در این پوستر به موضوع خدمت به خلق اشاره شده است:

"خدمت به خلق گذرگاه ورود محبت تو در دل است.شخص منتظر از راه خشنودی خلق، لبخند رضایت مولایش را لمس می کند. عطر حضور تو را به راحتی می توان با حسان و نیکوکاری استشمام کرد"

 

کد خبر : 80209