کد خبر: 80210

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رئیس جمهور اعتقاد دارد کشور اکنون به ارائه برنامه بیشتر نیاز ندارد و لایحه احکام برنامه ششم موادی است که دولت می گوید به آن نیاز دارد .

به گزارش کرمان خبر به نقل از تسنیم،محمدرضا فولادگر در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه آنچه که دولت به عنوان برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس ارائه کرده است برنامه نیست افزود: بر اساس قانون رئیس جمهور برای ارائه برنامه الزام ندارد اما روال 5 برنامه گذشته این بوده که دولت لایحه برنامه را ارائه می کرد.

وی گفت: رئیس جمهور اعتقاد دارد کشور اکنون به ارائه برنامه بیشتر نیاز ندارد و لایحه احکام برنامه ششم موادی است که دولت می گوید به آن نیاز دارد .

وی افزود: دولت برنامه پشتیبانی را نیز برای اجرای 31 ماده لایحه احکام این برنامه با تاخیر به مجلس ارائه کرده است.

فولادگر گفت: اگر برنامه پشتیبان و جداول برنامه ششم نیز در مجلس شورای اسلامی تصویب شود این برنامه قانون می شود اما مجلس مجبور است لایحه احکام را مطابق سیاست های کلان برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی تصویب کند.

به گفته وی، 31 ماده لایحه احکام برنامه ششم توسعه با سیاست های کلان این برنامه و دو سوم آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

وی افزود: تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس نهم خوشبینانه است اما در تصویب این برنامه باید به بخش های پیشران اجتماعی،‌امنیتی، ‌سلامت، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار توجه بیشتری شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه پنجم توسعه در مقایسه با برنامه های پیش از آن کمترین درصد تحقق را به دلیل نوسان های بسیار در عرصه اقتصادی کشور و مسائل بین المللی داشت.

وی گفت:‌باید برنامه های توسعه پس از پایان زمان اجرا آسیب شناسی و نتایج آن بررسی شود.