کد خبر: 80346

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان گفت/

بر اساس قانون برخورد با خودروهای مسافربر شخصی که در سطح شهر اقدام به حمل و نقل مسافر می کنند ،برعهده پلیس راهور است و بازرسان سازمان تاکسیرانی ساز و کار برخورد با خودروهای مسافربر شخصی را نداشتند،که همین امر باعث بی نظمی در سیستم حمل و نقل عمومی شده است.

مجید اسکندری مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان  در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر بر ضرورت ساماندهی مسافربرهای شخصی در سطح شهر کرمان تاکید کرد.

 عسکری گفت:بر اساس قانون برخورد با خودروهای مسافربر شخصی که در سطح شهر اقدام به حمل و نقل مسافر می کنند ،برعهده پلیس راهور است و بازرسان سازمان تاکسیرانی ساز و کار برخورد با خودروهای مسافربر شخصی را نداشتند،که همین امر باعث بی نظمی در سیستم حمل و نقل عمومی شده است.

وی افزود:در این راستا سازمان تاکسیرانی کرمان آماده همکاری با پلیس راهور در جهت برخورد با مسافربرهای شخصی می باشد.

عسکری در ادامه از شهروندان خواست تا با استفاده از تاکسی های شهری و وسایل حمل و نقل عمومی گامی موثر در جهت کمرنگ شدن حضور خودروهای مسافربر شخصی در سطح شهر برداشته و با این اقدام در پایداری امنیت شغلی رانندگان تاکسی ایفا نمایند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان ازنوسازی 49 دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان تاکسیرانی خبر داد وگفت:این طرح با استقبال خوب مالکان تاکسی های فرسوده،مواجه شده است و در این راستا از اسفندماه سال گذشته تا کنون 49 دستگاه از خودروهای فرسوده در اولویت دریافت تاکسی جدید قرار گرفته اند که طرح تحویل این خودروها انجام شده است.

وی ادامه داد:انتخاب نوع خودروی جدید با مالکان تاکسی های فرسوده می باشد،اما اولویت بندی دریافت تاکسی جدید از سوی شرکت های خودروساز اعلام می شود که در این زمینه مدل خودروی فرسوده و سن مالکان تاکسی در این اولویت بندی در نظر گرفته شده است.