کد خبر: 80526

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: یکسری درخواست ها و کمبودهایی در حوزه بهداشت و درمان استان وجود دارد که به اطلاع رییس جمهور خواهد رسید.

دکترعلی اکبر حقدوست اظهار کرد: در سفر قریب الوقوع دکتر  روحانی رییس جمهور، به استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حوزه بهداشت، درمان و سلامت درخواست ها و مطالبی را مطرح خواهد کرد.

وی افزود: برخی از مسائلی که مطرح می شود مربوط به حمایت دولت از سرمایه گذاری های بیمارستانی و همچنین در زمینه کمبودهای بیمارستانی به ویژه کمبود تخت های بیمارستانی و مشکلاتی در زمینه اورژانس ها می باشد.

حقدوست بیان کرد: یکسری مسائل نیز در زمینه حمایت از بخش های پژوهشی و شرکت های دانش بنیان خواهد بود که عمدتا با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: هرچند که ما با مشکلات مالی زیادی مواجه هستیم اما این مشکلات تنها شامل استان کرمان نمی شود بلکه تمام استان های کشور با کمبود اعتبارات و عقب افتادگی ها دست به گریبان هستند و حتی دکتر"قاضی زاده هاشمی" وزیر بهداشت نیز از این بابت بسیار نگران است.

وی ادامه داد: مسائل مالی مطرح خواهد شد اما از آنجا که به دولت فشار وارد می شود انتظار نمی رود که در این سفر به استان کرمان کمک مالی شود.

حقدوست که به تازگی و با حفظ سمت به عنوان مشاور وزیر بهداشت و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت کشور منصوب شده است دراین باره نیز گفت: این مسوولیتی بسیار سنگین و در جهت تغییر عمیق تر مفاهیم سلامت، وضعیت سلامت کل کشور در سال های اخیر و بیشتر تحقیق و رصد در سطح کلان جامعه ایران است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: هرچند که پذیرش این مسوولیت سنگین است اما به شرط اینکه تنها هفته ای یک روز به تهران سفر و بیشتر در کرمان خدمت کنم آن را قبول کرده ام.