کد خبر: 80650

قیمت بنزین در دولت به اصطلاح تدبیر و امید بیشتر از دوبرابر شد؛ اما در عین حال مقامات دولت یازدهم اعلام داشتند که در هنگام پرداخت یارانه (45500 تومانی) ماتم و عزا می گیرند.

به گزارش کرمان خبر /دکتر رضا سراج در کانال تلگرامی‌اش درباره حقوق چند ده میلیونی مدیران دولت یازدهم می‌نویسد:

قیمت بنزین در دولت به اصطلاح تدبیر و امید بیشتر از دوبرابر شد؛ اما در عین حال مقامات دولت یازدهم اعلام داشتند که در هنگام پرداخت یارانه (45500 تومانی) ماتم و عزا می گیرند. سؤال اینجاست چرا در مقابل پرداخت حقوق چند ده میلیونی به مدیران عزادار و شرمسار نمی شوید؟

چرا از تبعیض و بی عدالتی شرمسار نمی شوید؟

جمعیت مدد جویان کمیته امداد 000/000/ 5 نفر در کشور است و در همین حال افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هم بالغ بر 000/500/ 4 نفر می گردد. این قصه هنگامی پرغصه تر می شود که شاهد 000/000/ 3 نفر جوان جویای کار در کشور هستیم. با این شرایط پرداخت حقوق چند ده میلیونی به مدیران چه توجیهی دارد؟ چرا از این همه تبعیض و بی عدالتی شرمسار و عزادار نمی شوید؟!

سخن آخر

این مطالبه گری به معنای نادیده انگاشتن زحمات و خدمات مدیران متعهد، کارآمد و کارآفرین نیست؛ بلکه اعتراض به تبعیض، خودخواهی و فاصله گرفتن مدیران از ارزشها است که سنگ بنای آن در دولت هاشمی رفسنجانی گذاشته شد. اکنون مطالبه جامعه برکناری مدیران و رفع تبعیض است.