کد خبر: 81124

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت شرکت مس خبر داد

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت شرکت مس گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس آمار تولید در خردادماه سال جاری موفق به رشد تولید 9 درصدی مس محتوی شد.

"سعد عبدی" با اعلام این خبر گفت: در خردادماه 1394 تولید مس محتوی شرکت ملی صنایع مس ایران درمجموع 25 هزار و 200 تن بوده است که در مقابل برنامه تعریف‌شده 23 هزار و 57 تنی رشد 9 درصدی داشته است.

عبدی با تأکید بر اینکه شاخص اصلی و عمده ما در ارزیابی برنامه‌های تولیدی شرکت، تولید مس محتوی است افزود: همچنین بررسی آمار تولید سه‌ماهه شرکت مس نشان می‌دهد که تولید مس محتوی شرکت در سه‌ماهه نخست سال جاری رشد 7 درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس تا پایان خرداد 1394 تولید مس محتوی شرکت درمجموع 74 هزار و 200 تن بوده است که در مقابل برنامه تعریف‌شده 69 هزار و 432 تنی رشد 7 درصدی داشته است.

وی افزود: برنامه تعیین‌شده برای تولید سنگ سولفوری در خردادماه سال جاری از مناطق مس سرچشمه، میدوک، سونگون، ایجو، چاه فیروز و دره زار، 4 میلیون 75 هزار تن بوده که با عملکرد 4 میلیون و 445 هزار تنی، 9 درصد از برنامه جلوتر بوده است.

عبدی در خصوص تولید سنگ سولفور در سه ماهه نخست سال جاری گفت: برنامه تعیین‌شده برای تولید سنگ سولفوری از کل مناطق فعال شرکت مس در طی این مدت، 12 میلیون 280 هزار تن بوده که با عملکرد 13 میلیون و 129 هزار تنی، 7 درصد رشد را تجربه کرده است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت با بیان اینکه تولید کنسانتره مس در خردادماه سال جاری رشد 1 درصدی را تجربه کرده است اظهار داشت: بر پایه برنامه تولید در این ماه شرکت می‌بایست 91 هزار و 169 تن کنسانتره تولید می‌کرد درحالی‌که تولید واقعی شرکت در خرداد 92 هزار 563 تن بوده است.

وی ادامه داد: همچنین مجموع تولید سه ماهه کنسانتره مس در سال 95، 278 هزار و 431 تن بوده که نسبت به برنامه تعریف‌شده 275 هزار و 530 تنی رشد یک‌درصدی را نشان می‌دهد.

عبدی در خصوص تولید مس محتوای کنسانتره گفت: برنامه‌ریزی در خصوص مس محتوای کنسانتره در خردادماه تولید 22 هزار 119 تنی بوده است که در واقعیت شرکت موفق به تولید 24 هزار  52 تن شد که درمجموع رشد 8،7 درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت تصریح کرد: علاوه بر این تولید 3 ماهه نشان‌دهنده این است که شرکت مس موفق به تولید 71 هزار و 165 تن مس محتوای کنسانتره مس شده است و این در حالی است که شرکت بر اساس برنامه تولید می‌بایست 66 هزار و 814 تن مس محتوای کنسانتره تولید می‌کرده است که با این میزان تولید رشد 6،5 درصدی را در این خصوص محقق کرده است.