کد خبر: 81190

مدیرکل پست استان کرمان:

مدیرکل پست استان کرمان از آغاز مرحله دوم توزیع کالابرگ نفت سفید خانوارهای فاقد گاز در دفاتر منتخب پستی سطح استان کرمان خبر داد.

به گزارش کرمان خبر،مهندس اکبری  از توزیع کالابرگ مرحله دوم نفت سفید جهت خانوارهای فاقد گاز در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه توزیع کالابرگ از15تیرماه آغازمی شود انتظار می‌رود خانوارهای فاقد گاز طبیعی هرچه سریع‌ترجهت دریافت کالابرگ اقدام نمایند.

وی همچنین عنوان کرد: با عنایت به توزیع مرحله دوم کالابرگ نفت سفید و متعاقب قرارداد فی مابین شرکت پخش فراورده های نفتی و اداره کل پست استان کرمان، این کالابرگ در سطح استان از طریق واحد های پستی وهمچنین دفاتردر سطح شهر ها از فرداآغاز خواهد .

اکبری افزود: خانوارهایی که فاقد گاز طبیعی هستند می‌توانند بامراجعه به دفاتروادارات پست سطح استان نسبت به ثبت نام در سامانه تجارت آسان اقدام نمایند وپس از تائیدمراجع ذیع ربط جهت دریافت کالا برگ مجددا" به ادارات  ودفاتر پستی   منتخب سطح استان کرمان مراجعه کنند.

وی همچنین عنوان کرد: مقدمات توزیع کالابرگ حدود300هزار خانواردر سطح استان از طریق واحد های پستی در سطح بیست وسه شهرستان باایجاد36باجه توزیع دولتی وخصوصی منتخب ا ز 15تیرماه جاری آغاز خواهدشد.

مدیرکل پست استان کرمان درپایان اظهارداشت:هم استان های گرامی می توانند با مراجعه به36 نقطه منتخب درساعات اداری7الی14 جهت دریافت کالابرگ اقدام نمایند.

 

ادامه اخبار