کد خبر: 81360

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال...

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( 30  تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
 
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
 
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
 
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
 
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
 
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال