کد خبر: 81478

طی یک ماه گذشته 65 متکدی از سطح شهر جمع آوری شد که از این تعداد 11 نفر افاغنه،45 نفر ایرانی و مابقی پاکستانی بودند.

به گزارش کرمان خبر محمدرضا نارویی مدیر واحد اجرائیات شهرداریگفت: طی یک ماه گذشته 65 متکدی از سطح شهر جمع آوری شد که از این تعداد 11 نفر افاغنه،45  نفر ایرانی و مابقی پاکستانی بودند.

وی افزود: از این تعداد 18 نفر کودک و نوجوان و مابقی بزرگسال بودند.

مدیر واحد اجرائیات شهرداری اظهار داشت: تعداد 42 نفر ایرانی بزرگسال پس از تشکیل پرونده و گرفتن تعهد تحویل خانواده و یا آزاد شدند.

نارویی با بیان اینکه کلیه متکدیان اتباع خارجی تحویل نماینده اتباع استانداری و بهزیستی شدند، خاطرنشان کرد: از این تعداد هم چنین 3 نفر پس از تشکیل پرونده توسط شهرداری و ارسال به دادسرا با دستور مقام قضایی تحویل کمپ داده شدند.