کد خبر: 81482

پوسترمدافعان حرم از مجموعه پوسترهای خط سرخ به نقل از سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب پیش روی شماست.

کرمان خبر/ پوستر مدافعان حرم از مجموعه پوسترهای خط سرخ پیش روی شماست.

3ede825a-a6a2-4f30-b7e9-cbcb90464ed2

منبع: نهضت مردمی پوستر انقلاب