کد خبر: 81486

از ابتدای تابستان امسال، فقط یکبار اعضای شورای شهر کرمان در خانه شهر حاضر شده و تشکیل جلسه داده اند!

به گزارش کرمان خبر، این هفته هم مانند دو هفته ی گذشته اعضا شورا جلسه عمومی خود را که یکشنبه ها برگزار می شد لغو کردند و در جلسه حاضر نشدند. لغو پیاپی این جلسات قطعا وجهه ی خوبی برای این شورا ندارد.

این در حالی است که چندی پیش، این شورا یکی از اعضای خود را از دست داد. با از دست دادن این عضو، فخرزادگان از بیشترین شانس برای عضویت در شورا برخوردار بود که البته تاکنون این امر میسر نشده است در حالی که او از فرماندار کرمان نیز حکم دارد.

حال غیبت های پی در پی سایر اعضا، مانع از تشکیل اولین جلسه با حضور فخرزادگان شده است و شاید این غیبت ها علت خاصی داشته باشد و آن علت را در ماچراهای پشت پرده باید جستجو کرد.