کد خبر: 81636

هاشمی رفسنجانی در اظهارات جدید خود گفته است: دریافت یارانه، کرامت انسان را مخدوش می کند و باید در آمد حاصل از فروش نفت مستقیما به مردم داده نشود و برای حفظ کرامت آنها صرف اشتغال زایی شود.

به گزارش کرمان خبر به نقل از راه دانا، پرداخت ماهیانه 80 تا 120 هزار تومان(یک سکه تمام بهار آزادی) به بیکاران از وعده هایی بود که هاشمی رفسنجانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سال 84 به مردم داده بود و گفته بود که در صورت تکیه بر کرسی ریاست جمهوری کشور ماهیانه مبلغی بین 80 تا 120 هزار تومان به بیکارانی که در کشور وجود دارند پرداخت می کند.

اما بعد از گذشت سال ها از این وعده انتخاباتی این روز ها سخنی از هاشمی رفسنجانی در رسانه ها منتشر می شود که این سخن دقیقا نقطه مقابل سخنی است که وی سال 84 در جریان انتخابات گفته بود؛ وی در اظهاراتی جدید گفته که دریافت یارانه، کرامت انسان را مخدوش می کند و باید در آمد حاصل از فروش نفت مستقیما به مردم داده نشود و برای حفظ کرامت آنها صرف اشتغال زایی شود.

با مقایسه این دو اظهار نظر روحانی در خصوص پرداخت یارانه به مردم در وهله اول دچار تناقض گویی وی در این زمینه می شویم، چرا که هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات حرف از پرداخت یارانه آن هم با این میزان حجم نقدینگی که برابر با هزینه خرید یک سکه تمام بهار آزادی در سال 84 است به میان می آورد که در آن زمان هم طبق نظر کارشناسان اقتصادی این امر، امری غیر قابل اجرا و ممکن بوده است.

اما امروز هاشمی در اظهار نظری عجیب و غریب اظهارات خود را نقض می کند و پرداخت یارانه به مردم را به دور از کرامت انسانی می داند! مگر آن روزها حفظ کرامت انسان ها از نظر آقایان مهم نبوده است که آن موقع می خواستند یارانه به مردم بپردازند، یا اینکه می دانستند پرداخت یارانه موجب تضعیف کرامت انسانی می شود ولی به عمد می خواستند کرامت انسانی مردم را از بین ببرند.

با مقایسه این دو سخن هاشمی رفسنجانی تناقض ها و ابهامات زیادی در اذهان عمومی ایجاد میشود و که وی باید پاسخگوی چنین اظهار نظر های خود باشد و مراقب باشد تا اظهاراتش با اظهارات گذشته اش تناقضی نداشته باشد زیرا که مردم به خوبی وعده های مسئولان در تمام دوران را به یاد دارند و هیچ گاه فراموش نمی کنند.


 

ادامه اخبار