آیا فقط امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت مخالف است؟

- امام جمعه سیرجان: مردم سیرجان کنسرت نمى خواهند.

- امام جمعه شیراز: اگر کنسرت حرام است و ضرر دارد براى همه مسلمان مضر است/ آقای وزیر ارشاد؛ حرام را توسعه ندهید.

- امام جمعه ارومیه: برگزاری این محافل و حمایت از آن؛ کار درستی نیست و مسؤولان باید مانع از برگزاری این‌گونه محافل شوند.

- امام جمعه عنبرآباد: وزیر ارشاد و على مطهرى که علم فقاهت ندارند درباره کنسرت حرف هاى پوچ نزنند.

- امام جمعه رامسر: انقلاب براى ترویج موسیقى نیست.

- امام جمعه خواف: نیاز جامعه ى ما برگزارى کنسرت نیست.

 #همه_جای_ایران_حریم_امام_رضاست

کانال تلگرام پایگاه 598