کد خبر: 81718

نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر وامید با حضور نهادها، دستگاه های اجرایی و ادارات استان به منظور نمایش خدمات انجام شده، به مناسبت هفته دولت برپا شده است.

به گزارش کرمان خبر نمایشگاه دستاوردهای دولت تدبیر وامید با حضور نهادها، دستگاه های اجرایی و ادارات استان به منظور نمایش خدمات انجام شده، به مناسبت هفته دولت برپا شده است.

این نمایشگاه در قالب 220 غرفه در محل بوستان مادر دایر شده و آماده استقبال از عموم مردم است.

این نمایشگاه تا پایان هفته دولت در این محل برپا خواهد بود تا مردم با مراجعه به آن خدمات خدمتگزاران خود را مشاهده کنند که به یقین فرصت مغتنمی برای آنها خواهد بود.

مراسم جشن شبانه نیز در حاشیه این نمایشگاه برنامه ریزی شده که هر شب توسط یکی از نهادهای اجرایی برگزار خواهد شد

photo_2016-08-29_09-10-09

photo_2016-08-29_09-10-18

photo_2016-08-29_09-10-26

photo_2016-08-29_09-10-22

photo_2016-08-29_09-09-46

photo_2016-08-29_09-09-42

photo_2016-08-29_09-09-34

photo_2016-08-29_09-09-38

photo_2016-08-29_09-09-22

photo_2016-08-29_09-09-28

photo_2016-08-29_09-07-34

photo_2016-08-29_09-07-30

photo_2016-08-29_09-06-45

photo_2016-08-29_09-06-49

photo_2016-08-29_09-08-42

photo_2016-08-29_09-09-54

photo_2016-08-29_09-07-51

photo_2016-08-29_09-07-43

photo_2016-08-29_09-07-56

photo_2016-08-29_09-08-02

photo_2016-08-29_09-07-08

photo_2016-08-29_09-07-03

photo_2016-08-29_09-06-07

photo_2016-08-29_09-06-02

photo_2016-08-29_09-06-39

photo_2016-08-29_09-06-36

photo_2016-08-29_09-05-43

photo_2016-08-29_09-05-38

 

  • saeres |

    الان اینا دستاورد دولته یا صنایع دستی استان