کد خبر: 81753

به گزارش کرمان خبر به نقل از 598، یاسر هاشمی رفسنجانی در یکی از جلسات دانشگاه آزاد و هنگامی که بحث استفاده بیشتر از صادق زیباکلام در دانشگاه می شود گفته است: از همان ابتدا معتقد بودم و هنوز هم معتقدم که صادق زیباکلام یک نفوذی در میان اصلاح طلبها است.

وی ادامه می دهد: آن از برادرش که می بینید، این هم از اظهار نظرهای مخالفش که درست در بزنگاه هایی که نباید حرف بزند شروع به انتقاد از پدر و آقای روحانی می کند، آنهم از مصاحبه هایش با صدای آمریکا و بی بی سی... 
هر کس دیگر بود مصاحبه می کرد تذکر می خورد، اما او ظاهرا هماهنگ است!!