کد خبر: 81779

حجت الاسلام والمسلمین محمد شفیعی:

رئیس شعبه دوازده دادگاه عمومی(خانواده) گفت: پیروی از فرهنگ غرب و دور شدن از فرهنگ اصیل وناب اسلامی، روی آوردن به ازدواج های غیر شرعی یا همان ازدواج های سفید ، خانواده را از پایه خراب و ویران کرده است واین به اصل وریشه این نهاد ضربه مهلکی وارد نموده، که شاید جبران آن به راحتی ممکن نباشد.

به گزارش کرمان خبر، حجت الاسلام والمسلمین محمد شفیعی اظهار داشت: جامعه اسلامی می تواند با سرمشق قرار دادن زندگی انسان های کامل سعادت وخوشبختی خود را تضمین نماید.

شفیعی بیان داشت: نابسامانی ها وناهنجاری ها که در زندگی مشاهده می کنیم ناشی از عدم پیروی از این الگوها واسوه های الهی می باشد.

وی با اشاره به اینکه  جامعه ای که نهاد خانواده در آن متزلزل شود آینده ای تاریک برایش رقم خواهد خورد،خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز برخی افراد نادان برای توجیه بی بند باری وعدم پایبندی به ارزش های اسلامی در نظام خانواده ، فاصله زمانی معاصر با عصر زندگی علی (ع) وفاطمه (س) را دلیل بر نامناسب بودن آن الگوها برای زمان حاضر تلقی می نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی تاکید کرد: الگو پذیری از انسان های کامل محدود به زمان ومکان نیست وبعد زمان  تاثیری در آن ندارد.

وی با بیان اینکه به حکم عقل سلیم انسان کامل در سیر تکامل روحی خود می تواند برای تمامی انسان ها در همه اعصار وزمان های بعد از خود الگوی مناسبی باشد،افزود: اگر این حکم عقلی را نپذیریم باید  بسیاری از ارزش ها وخوبی های گذشتگان ونیاکان خود را نادیده بگیریم  وآن را کنار بگذاریم.

نشانه نیوز