کد خبر: 81864

دریاچه گهر جنازه بلعیده شده را سالم پس داد؛

رئیس اداره میراث فرهنگی دورود از پیدا شدن جسد مرد غرق شده در دریاچه گهر بعد از 9 سال خبر داد.

به گزارش کرمان خبر، محمدباقر فهیم نیا رئیس اداره میراث فرهنگی دورود در گفت و گو بابازتاب گهر افزود: 2 روز پیش ماهی گیرهای حوالی دریاچه متوجه جنازه ایی روی آب می شوند و بعد از اطلاع به محیط زیست و اعزام تیمی از حلال احمر جنازه این فرد از آب خارج می شود.

فهیم نیا در خصوص هویت این جنازه کشف شده گفت: طی سالهای گذشته تنها یک مورد غرق شدگی در دریاچه گهر اعلام شده بود که جنازه ی وی بازگردانده نشده است که به احتمال زیاد این جنازه مربوط به همان شخص است.

وی ادامه داد: در پنجم مرداد ماه 1386 مردی 40 ساله به نام سعید نخعی که خود شناگر ماهری بوده است و متود تهران در دریاچه گهر غرق می شود و متاسفانه نجات غریق نمی تواند جنازه وی را پیدا کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد این جنازه مربوط به سعید نخعی است تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته هیچگونه غرق شدگی در دریاچه اعلام نشده است به احتمال زیاد این جنازه مربوط به شخصی است که در سال 1386 در دریاچه غرق شده است اما با توجه به اینکه صورت وی قابل تشخیص نیست بعد از گذراندن مراحل قانونی و انجام آزمایشات هویت متوفی اعلام می شود.

 

کشف جسد غرق شده در دورود

کشف جسد غرق شده در دورود