کد خبر: 81922

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان از اتمام معماری سنتی در فاز پنج پروژه شش دروازه در هفته آینده خبر داد

مهندس محمد رضا فرقانی معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان از اتمام معماری سنتی در فاز پنج پروژه شش دروازه در هفته آینده خبر داد.

ویبا اشاره به اتمام عملیات کامل فاز یک، دو و سه پروژه مذکور گفت: عملیات کف سازی درفاز چهارم نیز در حال اجراست.

وی همچنین ادامه داد: فاز شش پروژه شش دروازه نیز در حال اجرای اسکلت است.

فرقانی با بیان این که جاده دسترسی به بام کرمان نیز به طول 920 متر آزاد شده تاکید کرد: کار کناره زنی توسط چکش صورت گرفته و چاله های انفجاری برای مراحل بعدی انفجار، آماده شده است.

وی در پایان از انفجار مسیر دسترسی تا 1150 متر در هفته آینده خبر داد.

 

 

ادامه اخبار