کد خبر: 81936

نکته های کلیدی سخنان رهبر انقلاب در قالب عکس نوشته در صفحه اینستاگرام نقل قول های ایشان می تواند در بهبود زندگی های مادی و معنوی بسیار تأثیرگذار باشد.

به گزارش کرمان خبر، صفحه اینستاگرام نقل قول هایی از رهبر انقلاب، هر روز با گوشه ای از سخنان پر بار ایشان به روز می شود. توجه به این نکات در بهبود زندگی های دنیوی و اخروی بی تأثیر نیست و میتواند الهام بخش و نوید دهنده یک زندگی خوب باشد.

رهبر انقلاب:"صدای بلندگوها در مراسم عزاداری موجب اذیت مردم نشود."
 

نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت

رهبر انقلاب: "مقاومت امام خمینی و مقاومت ملت ایران پیش از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب توانست قدرتهای استکباری را به زانو در بیاورد. معلم بزرگ این مقاومت آگاهانه حسین بن علی (ع) است. ما هر جا برسیم هر چه بکنیم، در مقابل حسین و اصحابشان احساس حقارت فوق العاده داریم.۶۲/۲/۲۶"
 
نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت

رهبر انقلاب: وقتى تقوا در جامعه اى بود همه ى مشکلات مادّى و معنوى حل خواهد شد؛ تقوا فقط این نیست که انسان چشم از نامحرم بدوزد یا فلان عمل حرام را انجام ندهد؛ معناى واقعى تقوا عبارت است از مراقب خود بودن و سعى در حفظ خود در جادّه و صراط مستقیم. 
۹۵/۶/۳٠

نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت

رهبر انقلاب: ما متأسّفانه گرفتار اسراف شده ایم. اسراف در لباس، خوراک، تجمّلات زندگى، زینت ها و آویزههاى گوناگون. همینها زندگى را خراب میکند، درجامعه بى عدالتى به وجود مى آورد، و در نهایت اقتصاد را نابود میکند. ۹۵/۶/۳٠
 
نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت

رهبر انقلاب: آن پیروزی بزرگ که مسیر تاریخ را نه تنها در میهن ما، بلکه در همه‌ی جهان عوض کرد، جز با زنده شدن روح #جهاد و شهادت در ملت قهرمان ما به دست نمی‌آمد.۱۳۶۸/۱۱/۱۹

نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت


رهبرانقلاب: تنها عامل رفع تهدید نظامی، «اقتدار دفاعی و نظامی» و «ایجاد ترس و رعب در دشمن» بوده و خواهد بود. ۹۵/۶/۲۸ 
 
نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت
 
توان دفاعی و تهاجمی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند.

نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت


رهبرانقلاب: فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، بسیار وسیع و غیرقابل توقف است که فرصت‌های بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد. ۹۵/۶/۳
 

نقل قول هایی سازنده از رهبر انقلاب+ عکس نوشت

خبرگزاری دانشجو