کد خبر: 81938

تاملی درباره برنامه سازی و فرصت سوزی در رسانه ملی:

طی چند روز اخیر در دو برنامه زاویه شبکه چهار و غیر محرمانه شبکه دو اتفاقات جالبی افتاد. در برنامه زاویه با حضور 2 اقتصاددان منتقد به اقتصاد مقاومتی و یک نفر هم از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشده را بررسی کنند.

به گزارش کرمان خبر، اقتصاد مقاومتی ماهیتاً فرهنگی است و دارای ابعاد فرهنگی گسترده می باشد. در مقدمه سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است که این سیاست الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است بنابراین همانطور که در بند 21 این سیاستها تاکید شده است، گفتمان سازی، قدم اول اجرایی شده این سیاست مهم کشور می باشد. 

جالب است بعد از گذشت 6 سال از مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و 3 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یکی از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی است که در این میان بارها بر نقش دانشگاهها و صدا و سیما در این خصوص تاکید کرده اند. سوال کلیدی در این خصوص اینست که چرا بعد از گذشت چند سال هنوز نتوانسته ایم در این خصوص گفتمان سازی کنیم؟ اساسا آیا دانشگاه و رسانه ملی راهبردی در خصوص گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی دارند؟

طی چند روز اخیر در دو برنامه زاویه شبکه چهار و غیر محرمانه شبکه دو اتفاقات جالبی افتاد. در برنامه زاویه با حضور 2 اقتصاددان منتقد به اقتصاد مقاومتی و یک نفر هم از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود دلیل اینکه اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب تبدیل نشده را بررسی کنند. 

جالب اینکه دو نهادی (دانشگاه و صدا و سیما) که باید در مورد اینکه چرا اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب جامعه تبدیل نشده پاسخگو باشند در این برنامه به نقش خودشان اشاره ای نداشتند و حتی به اصل اقتصاد مقاومتی خدشه وارد کردند آن هم در غیاب اقتصاددانانی که مجاهدانه در خصوص اقتصاد مقاومتی در حال فعالیت و تولید محتوای علمی هستند. آیا غیر از صدا و سیما و دانشگاه باید جلودار گفتمان سازی از اقتصاد مقاومتی باشد؟

در برنامه غیرمحرمانه شبکه دو با موضوع مناطق آزاد تجاری هم صدا و سیما در برنامه ای که صحبتهای منتقد افزایش تعداد مناطق آزاد به طور مکرر قطع می شد، فضایی را ایجاد کرده بود که عملا نتیجه مشخصی از رابطه افزایش مناطق آزاد با تقویت تولید ملی حاصل نشد و در بین هیاهوی ایجاد شده در این برنامه مشخص نشد که افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در کجای جدول اقتصاد مقاومتی جای دارد؟

برای گفتمان سازی باید فرهنگ اقتصاد مقاومتی به عمق همه برنامه های صدا و سیما رسوخ کند و برنامه های مختلف خانواده، کودک، سریال ها و ... می بایستی رویکرد اقتصاد مقاومتی داشته باشند. در واقع صدا و سیما باید یک راهبرد فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشد تا بتواند اقتصاد مقاومتی را به زبان عامه مردم ترجمه کند. از آنجا که این کار صورت نگرفته است حتی استاد اقتصاد هم نمی داند مقاومت در برابر چه چیزی باید صورت پذیرد (سخنان یکی از اقتصاددانان برنامه زاویه).

* اکبر ابدالی محمدی عضوانجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

پایگاه 598