کد خبر: 82055

موحد خبرداد:

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت:اگر شخص حقیقی در دادگستری محکوم مالی شود، 10 روز وقت دارد بپردازد اما در پی طرح دعوای مردم علیه دولت، بعد از صدور حکم قطعی، دولت یک و نیم سال فرصت دارد محکومیت را اجرا کند.

به گزارش کرمان خبر /یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان صبح امروز 6 آبانماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: در قانون اجرای محکومیت های مالی دولت، از سال 65 تاکنون تغییر و تحولاتی را شاهد بوده ایم که ایرادات مبنایی دارد و ایراد این است که تبعیض ناروایی بین مردم و دولت در اجرای محکومیت های مالی وجود دارد.


وی افزود: اگر شخص حقیقی در دادگستری محکوم مالی شود، 10 روز وقت دارد بپردازد اما در پی طرح دعوای مردم علیه دولت، بعد از صدور حکم قطعی، دولت یک و نیم سال فرصت دارد محکومیت را اجرا کند.

موحد تصریح کرد: این قانون نحوه اجرای محکومیت های دولت و منع توقیف اموال دولتی در سال 65 تصویب شده و اخیرا در بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک بخش اضافه شد که مراجع قضایی بعد از انقضای یک و نیم سال، حکم محکومیت مالی دولت را به سازمان برنامه ریزی ابلاغ کند که آنها نیز سه ماه مهلت دارند که این پول را به دادگستری و یا حساب شاکی واریز کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دولت که در حوزه حقوقی باید پیشگام در اجرای وفای به عهد و عدالت باشد، این اتفاقات می افتد و درخواست ما این است که حقوق مردم را جدی بگیریم و هر چه در توان داریم و در احکام قطعی که مسلم شده، دولت بدهکار است، اعاده شود.

وی اظهار کرد: نباید مردم را در چرخه طولانی قرار بدهیم که یکی از نارضایتی عمومی مردم در مراجعه به دستگاه قضائی این مسئله طلب مردم از دولت است و نمایندگان مجلس نیز باید به این مسئله توجه کنند.