کد خبر: 82082

سالهاست که امریکائی ها در تبلیغات خودشان این حادثه‌ی سوم را به عنوان تعرض ایرانی مطرح می کنند و روی آن جنجال می کنند، لکن دو حادثه‌ی قبل را فراموش می کنند و از تاریخ حذف می کنند. از اینجور خیانت‌ها در تاریخ زیاد شده است،

به گزارش کرمان خبر به نقل از راه دانا، مقام معظم رهبری: سیزده آبان سال 1343، روزی که مزدوران امریکا که متأسفانه سالها بر این کشور فرمانروائی میکردند، امام بزرگوار ما را به خاطر مبارزه‌ی با قانون امریکائی کاپیتولاسیون در قم دستگیر کردند و از کشور تبعید کردند. سیزده آبان در سال 1357 دانش‌آموزان ما به وسیله‌ی همان مزدوران مسلط امریکائی در کشور ما، جان باختند؛ قتل عام شدند. این دومین ضربه‌ای بود که امریکا به وسیله‌ی ایادی خود بر ملت و کشور ما وارد کرد. لکن بعد از این، سومین خاطره پیش آمد، که سیزده آبان سال بعد است؛ یعنی سال 1358. این دفعه سیلی جوانان ایرانی به امریکا بود.

سالهاست که امریکائی ها در تبلیغات خودشان این حادثه‌ی سوم را به عنوان تعرض ایرانی مطرح می کنند و روی آن جنجال می کنند، لکن دو حادثه‌ی قبل را فراموش می کنند و از تاریخ حذف می کنند. از اینجور خیانت‌ها در تاریخ زیاد شده است،
 

 

ادامه اخبار