کد خبر: 82088

این قبیل نمایشگاهها بدون اطلاع و مجوز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان برگزار می شود.

به گزارش کرمان خبر /محمد مهدی افضلی با انتقاد از برگزاری نمایشگاههای متعدد در مجاورت یخدان مویدی کرمان، گفت: این قبیل نمایشگاهها بدون اطلاع و مجوز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تجهیزات و سازه های نمایشگاهی به دیواره های یخدان مویدی خسارت وارد می کند، اظهار کرد: در راستای حفاظت از یخدان مویدی برگزاری هر گونه نمایشگاه بدون کسب مجوز و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان در این مکان تاریخی ممنوع  است.

افضلی با انتقاد از نحوه برگزاری نمایشگاهها در سطح شهر کرمان، افزود: متاسفانه مجریان نمایشگاهها به واسطه قرار گرفتن یخدان مویدی در مرکزیت شهر کرمان اقدام به برگزاری نمایشگاه در فضای اطراف آن می کنند که در بسیاری از موارد آسیب های جدی به این بنای تاریخی وارد می سازند.

مدیر امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: سیاست این اداره کل اعطاء مجوز صرفا برای برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی در اطراف بناهای تاریخی از جمله یخدان مویدی کرمان است و مخالف برگزاری نمایشگاههای غیر مرتبط در اطراف این قبیل بناهاست.

 

ادامه اخبار