کد خبر: 82204

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:قاچاق کالا و ارز تولید هر کشوری را فلج می کند و در سال های اخیر به یک آسیب اجتماعی جدی تبدیل شده است.

به گزارش کرمان خبر /محمد باقر اسلامی در حاشیه جلسه شورای معاونین دادگستری کرمان اظهار داشت:قاچاق کالا وارز یک عارضه برای کشور است که عواقب سوئی در پی دارد که از جمله آن ،از بین بردن بازار رقابتی،بوجود آمدن شبکه های مجرمانه به تبع آن فساد اداری ومالی،اختلال دربخش تولید وتوزیع کشور وکاهش حقوق وعوارض دولتی است.

این مقام قضائی با بیان اینکه استان کرمان دروازه ورود کالاهای قاچاق از دو استان مرزی هرمزگان وسیستان وبلوچستان می باشد تصریح کرد: این معاونت با شناسایی اولویت ها و با همکاری دستگاهای مسئول اقدامات خوبی از قبیل آسیب شناسی ساختارها وقوانین و رویه های حاکم برحوزه قاچاق را انجام داده است.

وی برگزاری دوره های آموزشی،توجیهی دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق کالا،بهرگیری هرچه بیشتر از ظرفیت کارگروهای استانی در امر مبارزه باقاچاق کالا،احصاء احکام پیشگیرانه مندرج در قانون قاچاق کالا،برنامه ریزی برای پیگیری واجرایی نمودن آنها  و فرهنگ سازی وتولید خوب ومناسب را یک ضرورت دانست.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم برخورد جدی با عوامل شکل گیری حاشیه نشینی تاکید کرد وافزود:یکی از معظلات و آسیب های اجتماعی که درسنوات اخیر دامن گیر جامعه ما شده است بحث شکل گیری مناطق حاشیه نشین است.

محمد باقر اسلامی اظهار داشت:کارگروهایی به منظور شناسایی کانون های متعددحاشیه نشینی باهمکاری نهادهای مسئول در کرمان شکل گرفته است.

این مقام قضائی ادامه داد:باشناسایی عوامل تاثیرگذاربرشکل گیری وگسترش حاشیه نشینی وهمچنیننگهداری وحفاظت از اراضی دولتی در این زمینه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. 

اسلامی عنوان کرد:افزایش آگاهی های حقوقی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از ظرفیت نهاد دادستانی وپیشگیری از وقوع جرم در زمینه جرائم مهم مثل تصرفات غیرقانونی اراضی زیست محیطی با هدف استفاده از ظرفیت دستگاه های مسئول دستور کار قرار گرفته است.