کد خبر: 82222

سرما و یخ بندان اقبال مخاطب رادر هفته گذشته نسبت به فیلم‌های سینمایی کمتر کرد اما در این میان هنوز مخاطبان به فیلم‌های با موضوعات اجتماعی و تاریخی توجه نشان دادند.

به گزارش کرمان خبر به نقل از فارس، سینماها در هفته گذشته به دلیل برف و سرما با اقبال کمتری مواجه شد اما در این میان فیلم ها با موضوع اجتماعی و تاریخی باز هم نظر مخاطبان را بیش از دیگر فیلم ها به خود جلب کرد. 

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم های این دفتر توضیح داد: فیلم سینمایی فروشنده در چند سالن بعد از سانس موظف اکران است و هم اینک به فروش 15 میلیاردو 500 میلیون تومان دست یافت. فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» به فروش 1میلیارد و 320 میلیون تومان رسید و فیلم «متولد 65» به فروش 830 میلیون رسید. و فیلم «یتیم خانه ایران» توانست به فروش 475 میلیون تومان دست یابد که با فروش امشب از نیم میلیارد هم عبور می کند.

فیاض هوشیار مدیر پخش سیمای مهر درباره فروش «سیانور» گفت: فیلم سینمایی «سیانور» وارد هفته ششم شد و تاکنون به فروش 2 میلیاردو 290 میلیون تومان رسید. این فیلم در تهران به فروش 1 میلیارد و 512 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 778 میلیون تومان رسید. 

حبیب اسماعیلی مدیرعامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم سینمایی «مشکل گیتی» گفت: روز اول برخی از سینماها از جمله سینما ملت به دلیل عدم اطلاع رسانی درست فیلم را اکران نکردند. این فیلم هم اینک در 20 سالن اکران شده و به فروش 40 میلیون تومان در تهران دست یافته است. 

بنابراین گزارش، محمدرضا صابری و محمدحسین قاسمی به دلیل حضور فیلم «نفس» در آسیا پاسفیک در ایران حضور ندارند وآمار دقیقی از فروش فیلم «نفس» نداریم. دفتر پخش پویا فیلم نیز آمار دقیقی از «آس و پاس» در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار نداد. براساس فروش مکانیزه فیلم «نفس» به فروش نفس413میلیون و 267 هزار تومان دست یافته و «آس و پاس» نیز به فروش 1میلیارد و 879میلیون و 931 هزار تومان دست یافت.