کد خبر: 82280

این نقاشی در قالب هنر، از کویر خشک، پنجره‌ای معنوی را می‌گشاید و جاری شدن برکت و رحمت خداوند از آسمان را به بیننده یادآور می‌شود.

به گزارش کرمان خبر رضا مهرابی سرپرست بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری کرمان اظهار کرد: از آن‌جاکه تقاطع غیرهم‌سطح۹ دی یکی از گره‌های پرتردد شهری است، نقاشی سه‌بعدی تحت عنوان «رویش دوباره» در این مکان به اجرا در آمده است.

وی افزود: این نقاشی در قالب هنر، از کویر خشک، پنجره‌ای معنوی را می‌گشاید و جاری شدن برکت و رحمت خداوند از آسمان را به بیننده یادآور می‌شود.

 مهرابی یادآور شد: شهرداری تمام تلاش خود را برای بهسازی و زیباسازی محیط شهر کرمان به کار گرفته است.