کد خبر: 82399

در جلسه آذر ماه هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار سه نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی در کرمان موافقت شد.

حیدر افشاری پور،رییس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت:باتوجه به جلسات برگزار شده هیات نظارت بر مطبوعات در آذر ماه ٩٥باصدور مجوز ٣نشریه وپایگاه اطلاع رسانی اینترنتی در استان کرمان موافقت حاصل شد.

این نشریات به نام های" صدای تاک"، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی، محمدرضانژادحیدری پور ،" ندای مطهر"، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ، سید احمد صمدانی ،که با ترتیب انتشار هفته نامه تا ماهنامه و در گستره منطقه ای واستانی منتشر خواهند شد.

همچنین پایگاه خبری ،کرمان خبر،به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی، مالک شنبه افضلی نیزمجوزلازم راازهیات نظارت برمطبوعات اخذ نمود.