کد خبر: 82528

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: یکی از الویتهای کاری احداث جایگاههای دومنظوره در مسیر جاده های استان است.

محمدعلی ودیعتی  مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانصبح امروز  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمت به مردم شریف از وظایف مهم و برجسته دولت و خدمتگزاران به این مرزوبوم است و سهم ما از این وظیفه الهی پیشرفت صنعتی استان در عرصه گازرسانی، تامین گاز جایگاههای CNG و تامین رفاه و آسایش مشترکین مردم است.

وی با اشاره به بحث آلودگی هوا و نقش گاز طبیعی در کاهش این آلودگی ها تصریح کرد: خودروها به عنوان یکی از مهمترین دلایل آلودگی هوای شهرها هستند که باید با افزایش سهم گاز طبیعی به عنوان سوخت خودروها گام مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا و عواقب مخرب آن برداشت.

ودیعتی با بیان اینکه از ۷۴ جایگاه CNG کرمان، ۳۴ مورد آن دو منظوره و ۴۰ مورد دیگر تک منظوره است، ادامه داد: ۱۱۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ابتدای سال تاکنون در بخش جایگاه های CNG استان مصرف شده است که بطور متوسط پنج درصد  مصرف گاز استان را شامل می شود.

وی با ابراز امیدواری در خصوص احداث جایگاههای سوخت CNG در استان کرمان در سالهای اتی افزود: استان پهناور کرمان  روزبه روز در حال توسعه و تغییرات شگرفی در تمامی زمینه های صنعتی، ساختمانی، راه و شهرسازی و... است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: امید است با تخصیص بودجه مناسب در سالهای آتی جایگاههای سوخت بیشتری را به بهره برداری برسانیم و یکی از الویتهای کاری احداث جایگاههای دومنظوره در مسیر جاده های استان است.

 

ادامه اخبار