کد خبر: 82532

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان:

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان در جلسه ی مدیران مدارس هیات امنایی این ناحیه گفت: خلاقیت، برنامه ریزی مناسب و شناخت مهارت های افراد، باعث پیشرفت و ارتقای کیفیت فعالیت ها در مدرسه می شود.

به گزارش کرمان خبر /سید قوام رضا میرحسینی با ذکر این مطلب که انسان، در مسیر زندگی و کار خود همواره تحول خواه و تحول جو بوده است، گفت: شناخت قانون و اجرای دقیق آن موجبات رشد، تعالی و تحول را فراهم خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر کیفیت بخشی به جلسات شورای معلمان، از مدیران مدارس خواست: با کیفیت بخشی به جلسات شورای معلمان و طرح مسائل علمی و کاربردی در جهت ایجاد تحول و پیشرفت آموزشی و پرورشی دانش آموزان گام بردارند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان گفت: جلب مشارکت اولیای دانش آموزان و معلمان باعث ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه خواهد شد.

در ادامه ی این جلسه سلطانی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو در سخنانی با تاکید بر توجه کامل به دستورالعمل مدارس هیات امنایی و رعایت قوانین و مقررات مالی در تنظیم اسناد و هزینه ها، از مدیران مدارس خواست: قبل از اقدام به هرگونه تعمیر و یا خریداری تجهیزات با کارشناسی های مربوطه هماهنگی های لازم را به عمل آورند.