کنفرانس خبرى آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس جمهور - سال   1368

تنفیذ حکم ریاست جمهورى آیت الله هاشمى رفسنجانى توسط رهبر انقلاب در حسینیه ى جماران - سال 1368

دیدار آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس با میخائیل گورباچف رئیس جمهور شوروى در سفر به مسکو - سال 1368

بازدید آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس از عتیقه جات به جا مانده از دوران محمدرضا پهلوى - انبار بنیاد مستضعفان - سال1367

بازدید آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس از عملیات اجرایى سد ١٥ خرداد - قم - سال1367

افشاى جزئیات سفر مک فارلین به تهران توسط هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس ( سفر مک فارلین - مشاور امنیت ملى رونالد ریگان - چند ماه قبل به منظور مذاکره و برقرارى رابطه میان ایران و آمریکا صورت گرفته بود 1365

آیت الله هاشمى رفسنجانى در اتاق کنترل مانور دریایى شهادت - سال1365

بازدید آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس از شروع مجدد ساخت متروى تهران - سال1365

دیدار سعود الفصیل وزیر امور خارجه عربستان سعودى با آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس شوراى اسلامى - سال1364

دیدار آیت الله هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس از طرح هاى کشاورزى - سال1364

 

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

تصاویر به یاد ماندنی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

کد خبر : 82541