کد خبر: 82634

در مورد فضای جامعه آمریکا و اعتراضات در آمریکا پس از انتخاب ترامپ باید گفت، اولاً این اعتراضات تفاوت فاحشی با اعتراضات وال استریت دارد.

سید دانیال  علیزاده فعال دانشجویی در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر  در خصوص موج اعتراضات علیه دونالدترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا اظهار داشت:در مورد فضای جامعه آمریکا و اعتراضات در آمریکا پس از انتخاب ترامپ باید گفت، اولاً این اعتراضات تفاوت فاحشی با اعتراضات وال استریت دارد.

وی گفت: اگر دقت کرده باشید این اعتراضات مانند اعتراضات وال استریت سرکوب نشدند و حتی خبرگزاری های آمریکایی که اعتراضات وال استریت را سانسور کردند، این اعتراضات را بصورت گسترده پوشش خبری میدهند اما دلیل این چیست؟

علیزاده تصریح کرد:اختلاف سیاست های ترامپ با مراکز قدرت و ثروت در واشنگتن، اختلاف ترامپ در سیاست های خارجی آمریکا با مراکز قدرت و سازمان سیا و اینکه ترامپ حقایقی تلخ رو از جامعه آمریکا فاش کرد و همین هم باعث شد مردم آمریکا که این حقایق را درک کرده بودند به ترامپ رای بدهند.

این فعال دانشجویی بیان داشت:پس میتوان گفت مردمی که به ترامپ رای دادند اکثراً کسانی بودند که فضای تنگ و فساد و ظلم را در آمریکا چشیده بودند و ترامپ چون این فضا را فاش کرد توانست رای بیاورد. کمااینکه مقام معظم رهبری هم فرمودند  آن مرد چون واضحتر گفت، صریحتر گفت، مردم آمریکا بیشتر به او توجّه کردند

وی گفت:همچنین سخنان ترامپ نشان دهنده این است که او میخواهد در منطقه همانند روسیه عمل کند و با روسیه در یک جبهه قرار بگیرد و آن جبهه مبارزه با داعش است، و میتوان فهمید که روسیه با این انتخابات در آمریکا توانسته نظام آمریکا را مهار کند و این برای سرویس جاسوسی آمریکا(سیا) یعنی فاجعه، و نشان دهنده شکست اطلاعاتی آمریکاست.

علیزاده تصریح کرد:لذا میتوان نتیجه گرفت که معترضان ترامپ افراد اجیر شده ی صاحبان زور و زر در واشنگتن هستند ولی معترضان وال استریت یا همان جنبش 99% اکثراً مردمی بودند که ضد این صاحبان زور و زر اعتراض کردند به همین دلیل اعتراض علیه ترامپ سرکوب نمیشود ولی اعتراض وال استریت به شدت سرکوب وسانسور شد.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی در آمریکا اظهار داشت:از این اعتراضات میتوان فهمید که آمریکا وسیاست های آن دست ریاست جمهوری و کنگره و سنا نیست بلکه دست صاحبان زور و زر و سازمان سیا است و این لابی نه تنها ارتباطی با شبکه صهیونیستی دارد بلکه با لندن هم مرتبط هست ، به همین دلیل این اعتراضات به صورت گسترده جلوی سفارت آمریکا در لندن هم صورت میگیرد.

وی با اشاره به اعتراض ترامپ به صاحبان قدرت و ثروت در واشنگتن و هزینه هایی که برای دولت او در همین ابتدا ایجاد شده است تصریح کرد: براحتی میتوان دریافت که رییس جمهوری در آمریکا یک عروسک خیمه شب بازی بیش نیست و عروسک گردان آنان همین ثروتمندان وقدرتمندان در آمریکا هستند. این مهمترین دلیل اظهارات متناقض ترامپ است ، البته تمام این اظهارات متناقض در زمان انتخابات بوده و ممکن است در زمان ریاست جمهوری رویه عوض شود یا به نفع ترامپ یا به نفع عروسک گردانان واشنگتنی خواهد شد.

این فعال دانشجویی عنوان کرد:اگر امروزه مشاهده میکنید که اکثر کشورها و تحلیل گران جهان در تحلیل فضای آمریکا پس از انتخاب ترامپ مانده اند، دلیلش همین تعارض بین حرکت های عروسک و عروسک گردان است و تحلیل گران نمیدانند کدام حرکت از عروسک است و کدام حرکت بخاطر قدرت و فشار عروسک گردان . حتی اسرائیل هم در تحلیل این شرایط مانده است زیرا از یک سو ترامپ و نزدیکان او از حامیان اسرائیل اند و از سوی دیگر مخالفان ترامپ هم از حامیان اسرائیل اند بنابراین اسرائیل قصد ندارد در این منازعه مهره سوخته شود به همین دلیل سیاست دقیق و مشخصی را بیان نکرده است.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: به عنوان نتیجه نهایی باید عرض کنم؛شکست اطلاعاتی سیا در آمریکا همانند شکست اطلاعاتی ک.گ.ب در دوران شوروی است. و این منازعات و درگیری ها و مشخص شدن طینت نظام آمریکا در کشوری که مدعی دموکراسی و لیبرلیسم است نشان دهنده فاجعه ای عظیم هست که در مورد نظام های لیبرال دموکراسی دیر یا زود به وقوع میپیوندد و حتی انتخابات در دیگر کشورهای غربی میتواند آن را تسریع کند. و این اتفاقات در تاریخ، کم و بیش در مورد شوروی هم رخ داده است

وی در پایان خاطر نشان کرد:تمام این اتفاقات در تاریخ نوید یک واقعه مهم را میدهد. و آن سقوط نظام لیبرال دموکراسی غرب است همانند نظام کمونیستی شوروی ؛ وقت آن رسیده که مدعیان لیبرالیسم و دموکراسی در ایران ببینند و صدای ترک های نظام آمریکا را بشنوند. دولت و نظام آمریکا دیر یا زود به این نتجه خواهد رسید که باید دست از استکبار و استعمار بردارد و راهی را که روسیه پس از سقوط شوروی رفت را ادامه دهد؛ یعنی نگاه به درون در عین رصد تحولات بیرون. برای ایران این واقعه عجیب نیست و میتوانست فهمید که تمام نظام های دنیا بجز نظام سیاسی و حقوقی اسلام نمیتوانند به سر منزل مقصود برسند. اما آنچه که جالب است شروع این سقوط از پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.