کد خبر: 82708

سخنی با مسئولین /

اما میهمان ناخوانده ی ما ریگانی ها دیری نپایید که این خوشحالی را از همه ی مردم خوب این دیار گرفت .

کرمان خبر/با سلام و درود محضر مسوولان بزرگوار و هم استانی های خوب دیار کریمان خداوند منان را سپاسگزاریم ازینکه امروز شهرستان ریگان و بخش گنبکی شاهد بارش باران این رحمت الهی بودیم.

ما مردم ریگان و گنبکی همانند دیگر هم استانی هایمان روز خوبی را سپری کردیم و شادی در بین تمام اقشار مختلف مردم موج می زد که بعد از سپری کردن روزهای سخت #طوفانی_روز #بارانی را شاهد بودیم.

اما میهمان ناخوانده ی ما ریگانی ها دیری نپایید که این خوشحالی را از همه ی مردم خوب این دیار گرفت .

اری همان ریزگرد_های _همیشگی.

مثل اینکه نمی خواهند بگذارند شادی بر لبان این مردم رنج کشیده بنشیند.

بله عزیزان 

امشب از سر غروب با وجود اینکه در گنبکی و ریگان زمین خیس است ولی ما مردم این مناطق شاهد ریزش #ریزگرد_های #سرخ _در این مناطق هستیم .

مثل اینکه این طوفانها دوست ندارند شادی یک روزه ی  مردم خوب ونجیب این مناطق را ببینند

بله دوستان عزیز این هست قصه ی زندگی این روزهای ما.

چند روز پیش دوستی پیشنهاد میداد مردم با همکاری دوستان خدمات کشاورزی و منابع طبیعی کشت #درخت_تاغ_را آغاز کنند ؛تا در دراز مدت کمکی در احیاء جنگل ها کرده باشند 

من همینجا از طرف مردم خوب گنبکی و ریگان این قول را به همه ی مسوولان بزرگوار میدهم ما آماده ی هر نوع همکاری با مسوولان عزیز هستیم به شرط اینکه دوستان هرچه زودتر فکری به حال این مناطق بکنند .

واقعا زندگی در چنیین شرایطی برای هر کسی سخت است.

واین حق مردم خوب ونجیب این شهرستان نیست.

(با سپاس)