کد خبر: 82711

نماینده مردم کرمان وراور

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما توسعه را بدون حفظ هویت فرهنگی قبول نداریم، توسعه باید هویت کرمانی ما را حفظ کند و تغییرات بدون نظر میراث فرهنگی اعمال نخواهد شد

به گزارش کرمان خبر /دکتر محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان وراور در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در محل اتاق بازرگان کرمان برگزار شد اظهار کرد: بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس انجام شده و از اهم موارد گردشگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته پاسخ به این سوال بوده است که تاسیسات گردشگری تحت نظر حوزه نظام صنفی نبوده و از عوارض نظام صنفی معاف هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق گردشگری نیازمند مرمت، حفظ و نگهداری بناهای تاریخی هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپس گفت: امروز در اقتصاد کشور رویکرد تمرکز گرایی داریم و همین مساله موجب شده فاصله هایی کاملا تعریف شده در اقتصاد ایجاد و تناسب وجود نداشته باشد.

پورابراهیمی بیان کرد: از ابتدای سال آینده رویکرد عدم تمرکز به ویژه در استان کرمان فراهم خواهد شد، ضمن اینکه در استان کرمان هم با نگاه رویکرد استانی و هم ملی این اقدام انجام می شود، در کنار این تلاش، حفظ میراث فرهنگی، حوزه معماری و شهرسازی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما توسعه را بدون حفظ هویت فرهنگی قبول نداریم، توسعه باید هویت کرمانی ما را حفظ کند و تغییرات بدون نظر میراث فرهنگی اعمال نخواهد شد، ضمن اینکه خانه شهر هویت شهری ما بوده و هست و اگر نظر تخصصی این است که صدمه ای به آن وارد نمی شود قبول داریم در غیر اینصورت اقدامی که آن را تحت الشعاع قرار دهد را نمی پذیریم.