کد خبر: 82715

سایه شوم فرهنگ غرب بر زندگی برخی مردان و زنان سایه انداخته است و ادای تمدن غرب را در آوردن و دور شدن از فرهنگ اصیل دینی والهی آنان را به وادی سقوط کشانده است.

حجت الاسلام علی شفیعی رئیس شعبه دوازده دادگاه حقوقی (خانواده)شهر کرمان  در گفتگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر گفت: ا تامل وتدبر در زندگی خانوادگی  می توان دریافت که زنان ومردان در زندگی به دنبال اموری هستند که به هیچ وجه سعادت وخوشبختی آنان را رقم نمی زند.

حجت الاسلام علی شفیعی اظهار داشت:شاید طرح این سوال کمی در بدو امر سوالی مضحک وپاسخ آن نیز امری بدیهی تلقی گردد ویا اینکه در پاسخ  به آن گفته شود که مگر می شود  انسان به دنبال خوشبختی نباشد!

وی ادامه داد: سایه شوم فرهنگ غرب بر زندگی برخی   مردان و زنان  سایه انداخته است و ادای تمدن غرب را در آوردن و دور شدن از فرهنگ اصیل دینی والهی آنان را به وادی سقوط کشانده است.

حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: پدیده بدحجابی و رفت آمد  و معاشرت های خارج از حدود اسلامی با نامحرمان وسبقت گرفتن بریکدیگر در ربودن گوی فرهنگ غربی واشاعه ی بی بند باری خود دلیل بارزی  بر دور شدن از سعادت وخوشبختی است.

 وی افزود:این  امر باعث شده در زندگی مشترک نیز مردان وزنان سعادت وخوشبختی خود را در آزادی از هر قیدی وحدی جستجو نمایند و به ارزش های خانواده واصول زندگی پای بند نباشند و حریم وحدود  دینی که باید در خانواده رعایت شود به فراموشی سپرده شود وبه راحتی زندگی خود را به چالش بکشانند

این مقام قضائی تاکید کرد:تاثیر فرهنگ غرب  جوانان را به دوری گزیدن از ازدواج وتشکیل خانواده تشویق وترغیب کرده است تا آنجا که جوانان ازدواج گریز ونتیجه اش فساد وتباهی جامعه را به دنبال دارد

 رئیس شعبه دوازده دادگاه حقوقی (خانواده)شهر کرمان گفت: سعادت وخوشبختی انسان در گرو عمل وتقید به تعالیم ودستورات الهی است که برای بشریت تشریع وتوسط انبیاء وائمه هدی (ع) تبیین وابلاغ شده است