کد خبر: 82718

واقعیت تعلیق تشکل تدبیرامید ومجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر با هیچ جناحی ومسئله انتخاباتی مرتبط نیست.

یکی از دانشجویان ومطلعین در دانشگاه باهنر کرمان در خصوص تعلیق 3 ماهه مجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه در گفت وگو با پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبرگفت:یکماه قبل واواخر ترم گذشته دانشگاه باهنر جریانی در شبکه های مجازی در قالب پویش حمایت از سه زندانی ومجرم امنیتی راه اندازی شد که برشخصیت اصلی آرش صادقی علی شریعتی  گلرخ ایرانی متمرکزبود .

وی افزود : ابتدا ماجرا از تویتر شروع شد ودرچندیدن ساعت به صورت فرا گیر به تمام شبکه های اجتماعی همانند فیسبوک ،اینستاگرام وحتی تلگرام راه پیداکرد وسعی میشد این افراد را با مظلوم نمایی بی گناه جلوه دهند وافراد بابزرگنمایی کردن  اعتصاب غذا اذهان مردم را منحرف میکرند.

این دانشجو عنوان کرد: متاسفانه در فضای دانشگاه باهنرمجمع اسلامی  دانشجویان این دانشگاه  به تبع فضای رسانه ای حاضر وجنجال های مجازی اقدام به نصب بردی وانتشار مطالبی  در جهت حمایت از این افراد کرد.

وی گفت:باتوجه به امنیتی بودن جرم این افراد ومسایلی که توسط مقامات رسمی کشور مطرح شد وموضعی که ریاست قوه قضائیه ودادستان کل کشور نسبت به این موضوع گرفتند واعلام کردند که این افراد جرمشان مسجل شده است وباید مجازات شوند .

با مداخله معاونت فرهنگی دانشگاه باهنر  این برد جمع آوری شد اما متاسفانه این تشکل به صورت خاطیانه پس ازگذشت یک هفته مجددا اقدام به نصب برد وانتشارهمان مطالب حمایتی از این سه مجرم امنیتی کردد که  اقدام واکنش شدید دانشجویان،مسئولین وسایر تشکل ها را به دنبال داشت وباعث شکل گرفتن وطرح شکایاتی از این مجمع واز تشکل تدبیر وامید شد .

 این فرد مطلع بیان داشت:طی رسیدگی به این اعتراضات وشکایت ها با استناد به بند پنجم ماده هجده آیین نامه تشکل های دانشجویی کمترین میزان مجازات ممکن ینی تعلیق سه ماهه این تشکل صادر شد

وی در پایان با اشاره به صحبت های برخی مسئولین در تشکل یاد شده ومجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه  مبنی بر موضع گیری انتخاباتی  وجناحی در خصوص تعلیق  این مجمع افزود: طرح چنین ایده ها وصحبت هایی بنظر بنده بسیار کلیشه ای وپیش پا افتاده است و هیچگونه ارتباطی میان حکم تعلیق فعالیت این مجمع با جناح های انتخاباتی وجود ندارد.