کد خبر: 82955

رییس سازمان برنامه و بوجه استان کرمان

رییس سازمان برنامه و بوجه استان کرمان گفت: در بودجه سال آینده آنچه که تا این مرحله اتفاق افتاده همه استان ها رشد داشته اند و با توجه به این موضوع مقداری دست شورای توسعه و برنامه ریزی بازتر خواهد شد.

به گزارش کرمان خبر/ "جعفر رودری" صبح امروز 14 اسفندماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به وضعیت بودجه ای استان کرمان در سال جاری اظهار کرد: 357.8 میلیارد تومان ابلاغی بودجه هزینه ای را داشته ایم که تخصیص پایین تر از این عدد بوده است.

وی با اشاره به اینکه برآورد همکاران این است که 34 میلیارد تومان کسری در پرداخت حقوق داشته باشیم، افزود: در پرداخت حقوق با کسری مواجه بوده ایم که این مسئله را از محل جابه جایی سایر پرداخت کرده ایم و در بحث هزینه ای فشار زیادی روی دستگاه ها وجود دارد.

رودری تصریح کرد: کل مصوب درآمدهای استان کرمان در سال جاری حدود 2 هزار و 4 میلیارد تومان بوده که نزدیک به یک هزار و 850 میلیارد تومان مالیاتی و مابقی غیرمالیاتی بوده که در این راستا و طی 11 ماهه سال جاری، تحقق درآمدهای استان 110 درصد می باشد.

وی بیان کرد: درصد تحقق بخش مالیاتی استان کرمان 114 درصد بوده و 14 درصد نسبت به تکلیفی که داشته ایم، بیشتر کسب درآمد در این حوزه و در مجموع 178 میلیارد تومان مازاد درآمد در استان کرمان داشته ایم و پیگیری می شود که بتوانیم بخشی از این عدد را به استان برگردانیم.

رییس سازمان برنامه و بوجه استان کرمان گفت: در بودجه سال آینده آنچه که تا این مرحله اتفاق افتاده همه استان ها رشد داشته اند و با توجه به این موضوع مقداری دست شورای توسعه و برنامه ریزی بازتر خواهد شد.

رودری در ادامه تصریح کرد: استان کرمان بیش از 2 هزار و 800 پروژه نیمه تمام دارد و سیاست این است که طرح های با پیشرفت فیزیکی بیشتر را به اتمام برسانیم و اولویت بندی دستگاه ها در این زمینه خیلی مهم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز 75 درصد بودجه به صورت ملی و ردیف های متمرکز توزیع می شود، بیان کرد: باید مدیران حساس بوده و گزارشات مربوط به این حوزه را پیگیری و گزارشات را ارائه کنند.