کد خبر: 83008

واقعا فکر می‌کنیم حتی با عقب‌نشینی مجلس و بستن حداکثر حقوق ۱۲ و ۶۰۰ هزار تومان، مجلس به وظیفه خود عمل کرده؟

به گزارش کرمان خبر /سجاد صدیقی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در یک یادداشت دانشجویی نوشت ؛ سوال: واقعا فکر میکنیم حتی با عقب نشینی مجلس و بستن حداکثر حقوق ۱۲ و ۶۰۰ هزار تومان، مجلس به وظیفه خود عمل کرده؟

 

از کجا چنین سقفی آورده اند؟ همین حقوق ۱۴ برابر کمترین حقوق( کارگران) است! ۱۴ برابر نجومی نیست؟ آنهم در سال اقتصاد مقاومتی!

 

دهن کجی به رهبری فقط از تریبون رسمی توسط رییس جمهور شکل نمیگیرد، بلکه در عمل نمایندگان و قانونی کردن حرامخواری هم شکل میگیرد که به مراتب بدتر است!

 

توجه: قانون خدمات کشوری مصوب۷۶، هفت برابر گفته بود که برای سال بعد میشود ۶ و ۳۰۰.

 

میخواهند اشرافیت را علاوه بر قانون، عادی سازی کنند. میتوانیم قومی قبیله ای نگاه کنیم، ولی قیامت به رأی ما طور دیگری می نگرند و حساب و کتاب می کشند!

 

یادمان باشد روزی زبیر روبروی امیرالمومنین ایستاد و جنگید، فردا روزش پسر زبیر با شعار خونخواهی پسر امیرالمومنین(امام حسین علیهما السلام) مردم را جمع کرد و حکومت درست کرد! حرفها ملاک نیست و عمل ها مهم است!

 

حرف از رهبری زدن مهم نیست، مهم عامل به فرامین ایشان بودن است.

 

مگر میشود ۲۰ دقیقه ای برجام را تصویب کنند، مگر میشود این حقوق را در مجلس تصویب کنند، مگر میشود سبک اشرافیت فعلی مسئولان را دید، مگر میشود افزایش عجیب نقدینگی را طی ۳ سال گذشته دید و حتی یک سوال هم مطرح نشود که این پول کجاست و به جیب چه کسانی رفته و مدعی حتی یکبار هم پشت تریبون نیاید و از رهبری و آرمانهای کشور دفاع نکند؟

 

اگر بیدار نباشیم، حتی با اسم‌های منتسب به جمهوری اسلامی، شما را بخاطر دفاع از آرمانهای جمهوری اسلامی مورد توهین قرار میدهند! به کجا میرویم؟

 

آنچه که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام کارگشا بود، کنار گذاشتن تعارف با افراد و مبارزان و مجاهدان گذشته اسلام و دفاع در عمل از حضرت بود.

 

چه فرقی می کند امیرالمؤمنین را علی بنامیم، حضرت علی بنامیم، اسدالله بنامیم، فخر اولیا بنامیم؟ علی، علی است و شیعه بی تعارف و انقلابی میخواهد تا در کارزار اصحاب جمل زراندوز، به او کمک کنند.

 

حساب مال حرام و دست بردن در بیت المال، نتیجه اش میشود اینکه سر حسین بن علی علیه السلام بر سرنیزه شود.

 

بیدار باشیم که این بار تحریف انقلابی که رهبری هشدار می دهند توسط برخی انقلابیون گذشته انجام میشود.