کد خبر: 83238

بسیاری تلاش کردند، پرچم در اهتزاز «سید شهیدان اهل قلم» را از مسیر «هنر» و «هنرمندان» انقلاب اسلامی برچینند اما به اراده ی «حضرت حق» خود آنان بودند که به گونه ای رقت بار در طوفان تاریخ گم شدند

به گزارش کرمان خبر/20 فروردین ماه، مصادف است با بیست و چهارمین سال گشتِ شهادت «سید مرتضی آوینی» در منطقه ی عملیاتی «فکه» به سال 13722 شمسی. وی که در زمان شهادت، علاوه بر مسئولیت گروه تلویزیونی «روایت فتح» و ریاست واحد تلویزیونی حوزه هنری سازمان تبلیغات  اسلامی، سردبیری ماه‌نامه‌ی «سوره» را نیز بر عهده داشت، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان «سید شهیدان اهل قلم» ملقب گردید.
طی دو دهه ی گذشته، این شهید فرزانه، به یکی از اصلی ترین عناصر هویتی انقلاب اسلامی بدل گشته و جایگاه رفیعی در قلوب باورمندان به آرمان های انقلاب اسلامی پیدا کرده است. به حق باید این فرزانه ی قلم و دوربین به دست را «سالار هنرمندان انقلابی» دانست. گرچه طی دو دهه ی گذشته  بسیاری(اعم از منتسبین به جبهه ی انقلاب اسلامی و دشمنان آن) تلاش کردند با تخریب وجهه ی سیاسی و حتی اعتقادی او، پرچم در اهتزاز «سید شهیدان اهل قلم» را از مسیر «هنر» و «هنرمندان»  انقلاب اسلامی برچینند اما به اراده ی «حضرت حق» خود آنان بودند که به گونه ای رقت  بار در طوفان تاریخ گم شدند(تا باد چنین بادا).
 «سید مرتضی آوینی» در شهریور 1326 شمسی در «شهر ری» متولد شد و 46 سال بعد(پنج سال پس از پایان جمگ تحمیلی)، بر اثر انفجار مینی به جامانده از عملیات «والفجر مقدماتی»، به همراه «محمدسعید یزدان پرست» بال در بال ملائک گشود.
در سال گشت شهادت آن شهید عزیز، با انتشار تصاویری از وی، یادش را گرامی می داریم:

روحمان با یادش شاد
هدیه به روح بلند پروازش صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

شهید سید مرتضی آوینی
شهیدان امیر اسکندر یکه تاز و قاسم دهقان نیز در تصویر دیده می شوند
شهید سید مرتضی آوینی شهیدان امیر اسکندر یکه تاز و قاسم دهقان نیز در تصویر دیده می شوند

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سازندگان روایت فتح در دیدار با رهبری
سازندگان روایت فتح در دیدار با رهبری

سازندگان روایت فتح در دیدار با رهبری
سازندگان روایت فتح در دیدار با رهبری

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی در جمع داروران نهمین جشنواره فیلم فجر
سید مرتضی آوینی در جمع داروران نهمین جشنواره فیلم فجر

سید مرتضی آوینی در جمع داوران نهمین جشنواره ی فیلم فجر
سید مرتضی آوینی در جمع داوران نهمین جشنواره ی فیلم فجر

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی و رضا برجی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی و رضا برجی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی در در گفتگو با شهید صادق گنجی، مسپول خانه فرهنگ ایران در پاکستان
سید مرتضی آوینی در در گفتگو با شهید صادق گنجی، مسپول خانه فرهنگ ایران در پاکستان

سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان
سید مرتضی آوینی در سفر پاکستان

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و صادق آهنگران. سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی و «عنایت صحتی شکوه». سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید شهیدان اهل قلم
سید شهیدان اهل قلم

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی «شهری در آسمان»

سید شهیدان اهل قلم
سید شهیدان اهل قلم

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»

سید شهیدان اهل قلم
سید شهیدان اهل قلم

سید شهیدان اهل قلم
سید شهیدان اهل قلم

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی»

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی». شهید قاسم دهقان نیز در عکس دیده می شود
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی». شهید قاسم دهقان نیز در عکس دیده می شود

سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی». شهید قاسم دهقان نیز در عکس دیده می شود
سید مرتضی آوینی سر صحنه ی آخرین اثرش «ستارگان آسمان گمنامی». شهید قاسم دهقان نیز در عکس دیده می شود

سید مرتضی آوینی حدود یک روز قبل از شهادت در «فکه»
سید مرتضی آوینی حدود یک روز قبل از شهادت در «فکه»

چند ثانیه پس از انفجار مین در «فکه»
چند ثانیه پس از انفجار مین در «فکه»

چند ثانیه پس از انفجار مین در «فکه»
چند ثانیه پس از انفجار مین در «فکه»

دقایقی پس از انفجار مین در «فکه»
دقایقی پس از انفجار مین در «فکه»

سید مرتضی آوینی، لحظاتی پس از بی هوشی کامل
سید مرتضی آوینی، لحظاتی پس از بی هوشی کامل

تشییع پیکر شهید آوینی در تهران
تشییع پیکر شهید آوینی در تهران

تشییع پیکر شهید آوینی در تهران
تشییع پیکر شهید آوینی در تهران

دفتر کار شهید سیدمرتضی آوینی در ماهنامه «سوره»، چند روز پس از شهادتش
دفتر کار شهید سیدمرتضی آوینی در ماهنامه «سوره»، چند روز پس از شهادتش