کد خبر: 83446

رییس حزب ندای ایرانیان شعبه استان کرمان اعلام کرد: ممکن است از لیست یازده نفره از تعدادی( مثلا 6 یا 10 نفر) حمایت کنیم و این بستگی به کلیت لیست خروجی دارد که منتظر لیست اصلاح طلبان هستیم.

به گزارش کرمان خبر /"محسن برازوان"اظهار داشت: در  رابطه با انتخابات شورای شهر کرمان، گفت: منتظر لیست اصلاح طلبان هستیم و اگر افراد این لیست کسانی باشند که میثاق نامه را امضا ننموده یا در مدل اصلاح طلبی نباشند، یک لیست تهیه خواهیم نمود و افراد مورد تایید حزب ندای ایرانیان که در لیست اصلاح طلبان آمده اند به اضافه افراد دیگری که تصور می کنیم صاحب صلاحیت هستند،را در یک لیست حمایتی ارایه خواهیم نمود.

وی با تاکید بر آنکه لیست ما یک لیست حمایتی است و جدا از اصلاح طلبان نخواهد بود، بیان کرد: در صورتی لیست حمایتی تهیه و ارایه می کنیم که لیست اصلاح طلبان در برخی از گزینه ها با معیارهای شورای سیاست گذاری هماهنگ نباشد، افراد جایگزین را معرفی می کنیم.

 رییس حزب ندای ایرانیان شعبه استان کرمان اعلام کرد: ممکن است از لیست یازده نفره از تعدادی( مثلا 6 یا 10 نفر) حمایت کنیم و این بستگی به کلیت لیست خروجی دارد که منتظر لیست اصلاح طلبان هستیم.

وی با بیان این مطلب که لیست ندای ایرانیان با مشترکات و تفاوتهایی ممکن است منشر شود، مطرح کرد: لیست حمایتی ما پس از لیست اصلاح طلبان با بررسی کاندیدهای دیگر،منتشر خواهد شد.