کد خبر: 83507

جریان سیاسی خاص متأسفانه گاهی ترجیح می دهد که حتی به مقولات مرتبط با امنیت ملی و دین مردم نیز نگاهی ابزاری داشته باشد.

به گزارش کرمان خبر/علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات و دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب به تازگی در اظهاراتی به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان (نزدیک به محمدرضا عارف) گفته است:

تبدیل این گفتمان(توجه به اقوام و اقلیت‌های مذهبی) به گفتمانی عمومی،‌ و پذیرش اهمیت و ضرورت آن از سوی جریان‌های سیاسی رقیب آقای روحانی و اصلاح طلبان،‌ امر بسیار مهمی بود که اتفاق افتاد. همین که رقبای اصلاح طلبان و روحانی که پیش‌تر حاضر نبودند،‌ چنین گفتمانی را بپذیرند و آن را بر نمی‌تابیدند اما در فضای جدیدی که دولت یازدهم ایجاد کرد،‌ آنان مجبور به تغییر گفتمان شدند،‌ خود یک موفقیت و توفیق بزرگ و قدمی اساسی و رو به جلو است![4]


*جریان سیاسی خاص متأسفانه گاهی ترجیح می دهد که حتی به مقولات مرتبط با امنیت ملی و دین مردم نیز نگاهی ابزاری داشته باشد.

مسئله اقوام و مذاهب که به گفته کارشناسان یکی از ارکان مقوّم امنیت ملی در ایران است، همواره مورد توجه خاصّ نظام اسلامی و تمام روسای جمهور در تمام دولت ها قرار داشته است.

بصورت علی الرویه نیز ادعای برخی افراد مغرض مبنی بر اینکه نظام اسلامی و یا یک جریان سیاسی به مسئله اقوام و مذاهب توجه کافی ندارند؛ نه تنها به لحاظ عقلانی نمی تواند درست باشد چون اقوام و مذاهب بخش بزرگی از جامعه ایران را تشکیل می دهند و بی توجهی به آنها تبعات مختلفی دارد، بلکه اظهار و نشر این قبیل اظهارات می تواند با دلایل ضد امنیتی نیز صورت گرفته باشد.

در اشاره به اظهارات آقای یونسی ذکر این مسئله نیز ضروریست که اقوام و مذاهب ایرانی، همواره و بیش از اینکه با مشکلات سیاسی مورد ادعای اصلاح طلبان مواجه باشند به مسئله امکانات و اشتغال و خدمترسانی توجه دارند.

سه مولفه ای که اصلاح طلبان نه تنها کارنامه موفقی در آنها ندارند بلکه به اذعان خود نیز دلمشغولی های سیاسی نمی گذارد که بتوانند مردم را ببینند.

در سمت مقابل اما این جریان انقلابی و اصولگرای کشور است که خدمتگذاری به مردم و بویژه اقوام و مذاهب را سرلوحه امور خود می داند و اتفاقا به دلیل نگاه و کارنامه همین جریان است که جریان خاص همواره در خوف این به سر می برد که نکند رأی اقوام و مذاهب کشور بیشتر به سمت نیروهای ارزشی که خود و اقوام و مذاهب را یک ید واحده می دانند سرازیر شود.

لازم به ذکر است که به لحاظ گفتمانی نیز گفتمان نیروهای انقلابی و ارزشی کشور به لحاظ برخورداری از مبانی محکم در زمینه احترام به دیگران و ضرورت خدمت به مردم، قرابت بیشتری با خواسته های اقوام و مذاهب دارد تا گفتمان جریان خاص!