کد خبر: 83512

متاسفانه مخدر ماری جوانا با نام "گل"در کشور فروخته می شود تا با اسمی فریبنده جوانان را جذب خود کند.

به گزارش کرمان خبر/ گل یک مخدر جدید  نیست، در واقع همان «ماری جوانا» است که فروشندگان مواد برای سود بیشتر، برای آن اسم جدید و وسوسه کننده ای انتخاب کرده اند تا جوان ها را به سمت این ماده بکشانند.

سودجویان فکر می کنند اگر به جای «ماری جوانا» از کلماتی مانند «گل» استفاده کنند تمایل مصرف کنندگان برای دنبال کردن این ماده بیشتر می شود که متاسفانه در واقعیت هم همینطور است.

گل، مخدری است که ضربان قلب را بالا می‌برد، احساس بی‌قراری ایجاد می‌کند، توهم‌زا است، به طوری که با یک بار مصرف طوری عملکرد مغز را مختل می‌کند که زندگی بدون آن غیرممکن می‌شود.

کاشت و برداشت  مخدر گل ممنوع بوده و این مخدر در صورت کشف شدن از افراد دارای مجازات قانونی است.  ماری جوانا مخدری است  که دارای ضررهای فراوانی همانند شیشه و مخدرهای صنعتی بوده و مغز فرد مصرف کننده را هدف می گیرد.