کد خبر: 83613

فی الواقع آقای میرلوحی حکما از یاد نبرده است که طرح مباحثی مثل «خزانه خالیست»، «اقتصاد ایران فلج شده است»، «آب خوردن مشکل دارد»، «چرخ زندگی مردم نمی چرخد»، «تحریم ها طناب داری بر گردن اقتصاد ایران است»، «اقتصاد ایران غارت زده است»، «۷۰۰ میلیارد دلار را بردند و خوردند» و غیره تماما تنها بخشی از رئوس سیاه نمایی هایی بوده است که دولتی ها و اصلاح طلبان طی ۴ سال گذشته صورت دادند...

به گزارش کرمان خبر/سیدمحمود میرلوحی، عضور شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به تازگی دربخشی از یک یادداشت که در روزنامه آرمان امروز منتشر کرده، با اشاره به فضای انتخاباتی کشور نوشته است:

«اصولگرایان پای خود را از سیاه‌نمایی فراتر گذاشتند و تن به انتحاری سیاسی زدند. آنها مدعی ورشکستگی کشور و غوطه‌وری در فقر شده‌اند. با اینکه در ادامه تخریب‌هایشان به آمدن خود اشاره می‌کنند و مدعی منجی‌گری هستند، اما جامعه بیشتر از ادعاهای نجات‌بخشی آنان به بخش اول حرفشان گوش فرامی‌دهد که بدون شک ادامه این روند، تبعات ناگواری برای جامعه دارد. آنچه بیشتر از ادعاهای آنان، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی و داخلی قرار می‌گیرد، آمارها و گزارشاتی است که درباره وضعیت کشور می‌دهند. برخی گمان می‌کنند با تخریب روحانی برنده خواهند شد. در صورتی که دستاوردهای نظام و عزت آن را قربانی مطامع تبلیغاتی خود خواهند کرد.»[۱]

 

*اظهارات میرلوحی مصداق به هم ریختن کافه است...

چه اینکه نه اصولگرایان بلکه این شخص رئیس جمهور روحانی و حامیان اصلاح طلب او بودند که از قبل از نشستن بر کرسی ساختمان پاستور تا همین چند هفته قبل، چنان پرونده قطوری از سیاه نمایی اقتصادی و افلیج نمایی از شرایط کشور از خود برجای گذاشتند که مسلمان نشنید و کافر هم ندید...

فی الواقع آقای میرلوحی حکما از یاد نبرده است که طرح مباحثی مثل «خزانه خالیست»، «اقتصاد ایران فلج شده است»، «آب خوردن مشکل دارد»، «چرخ زندگی مردم نمی چرخد»، «تحریم ها طناب داری بر گردن اقتصاد ایران است»، «اقتصاد ایران غارت زده است»، «۷۰۰ میلیارد دلار را بردند و خوردند» و غیره تماما تنها بخشی از رئوس سیاه نمایی هایی بوده است که دولتی ها و اصلاح طلبان طی ۴ سال گذشته صورت دادند...

اما امروز که یوم الحساب فرا رسیده و مطالبه عمومی هم بر اساس همین سیاه نمایی ها شکل گرفته است، ستاد مشترک دولت و اصلاح طلبان در یک گیجی مفرط به سر می برد و تشخیص نمی‌دهد که چرا اکثریت مردم و نامزدشان خواستار رفع این سیاهی‌ها و تغییر وضع موجود هستند!

جهت یادآوری به آقای میرلوحی بیان می کنیم که آش سیاه نمایی از اوضاع کشور در دوران دولت آقای روحانی تا حدی شور شد که مسئله «فتنه اقتصادی» چندین مرتبه مورد هشدار رهبر معظم  انقلاب نیز قرار گرفت و حتی برخی اصلاح طلبان هم با استشمام بوی این فتنه، به صحنه آمدند و از این گفتند که اگر کسی به خیابان بیاید و اعتراضی بکند، بوسیله رقبای دولت شارژ شده است. هم درست مثل اکنون که می گویند سیاه نمایی ها کار اصولگرایان بود!