کد خبر: 83652

وزارت بهداشت در واکنش به ارائه اطلاعات نادرست از حوزه سلامت در جریان تبلیغات انتخاباتی، اعلام کرد: اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید، حداقل آسیب نرسانید.

به گزارش کرمان خبر/در این اطلاعیه آمده شده  است: بعد از روشن شدن ارائه اطلاعات غلط چندین برابری مبنی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی معاونت درمان وزارت بهداشت، ستاد یکی از کاندیدها سعی کرده با توجیه جدید و اشتباه فاحش دیگر آماری را ارائه کند که با دوباره شماری هم حتی به رقم اعلامی خود نرسیده است.

در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است: پیشنهاد ما به آقایانی که برای بعضی نامزدها در این زمینه مطلب تهیه می کنند، این است که اول فرق بودجه از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و تملک دارایی را برای آقایان روشن کنند و سپس دقت کنند که اگر مجموع بودجه فصل درمان را اعلام می کنند این فصل هم علاوه بر اعتبارات از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات هم پزشک خانواده را هم شامل می شود. (که کمتر از نصف رقم اعلامی آقایان از این ردیف ها به حوزه درمان اختصاص می یابد) و حتما برای خود آقایان روشن است که یک رقم را نه می شود دوبار شمرد و نه می توان دو برابر اعلام نمود و نه می توان ردیفی به اسم پرونده الکترونیک سلامت ابداع کرد و نه بعد از اینکه با همه این اقدامات هم به رقم اعلامی ۴۴ هزار میلیارد تومانی هنوز نرسیده اند، باز مدعی باقی بمانند. آقایان باید یاد بگیرند که از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنند.

برای هر فرد مبتدی روشن است که دستگاه های اجرایی دارای هزینه جاری شامل حقوق پرسنل و غیره هستند و وزارت بهداشت هم دارای هزینه های مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و بهداشتی درمانی است، آیا آقایان این قدر کم اطلاع هستند که مجموع سه سال تمامی بودجه های وزارت بهداشت را جمع کنند و به رقم نجومی ۱۳۰ هزار میلیاردی برسند و همه آن را به طرح تحول سلامت نسبت دهند؟ اگر آقایان با صداقت باشند پرواضح است که ارقام اختصاصی به طرح تحول کمتر از ۱۵ درصد ارقام ادعایی آقایان است.

همچنین این افراد روشن کنند که با چه استدلالی ردیف های بودجه ۵ سال پیش را با سال جاری مقایسه می کنند و حکم به افزایش بودجه ۲۲۰ درصدی نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت می دهند. آیا در این چند سال بودجه سایر دستگاه های اجرایی و سایر بخش های وزارت بهداشت افزایش نیافته است که همه اینها را به طرح تحول نسبت دهیم؟ آیا نامی غیر از مغلطه به این روش برخورد می توان گذاشت؟

در مورد شفافیت و جابجایی اعتبارات هم وزارت بهداشت دارای شفاف ترین عملکرد مالی است و با اجرای حسابداری تعهدی بارها مورد تقدیر دستگاه های نظارتی قرار گرفته است و حساب های ملی سلامت را که قبل از این دولت به مدت ۵ سال منتشر نشده بود، منتشر ساخته و حساب های ملی سال های بعد را هم با مرکز آمار ایران قرارداد منعقد نموده وطبق روال معمول و ممکن در زمان مقتضی برای شفاف سازی هزینه ها منتشر می کند.

همچنین وزارت بهداشت هیچ گاه اعلام نکرده است که نرخ هزینه های فقرزای سلامت در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و از اساس مطلب اعلامی ستاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، کذب و نادرست است.

وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: این آقایان تا هنگامی که حوزه سلامت را چاه ویل بدانند، همانطور که در این اطلاعیه هم مثل اظهارات رئیس دولت قبل و وزیر بهداشت وی اعلام موضع گیری کردند، قادر نخواهند بود دیدگاه درستی در حوزه سلامت داشته باشند و نتیجه این دیدگاه وضعیت اسفبار سلامت در دولت قبل خواهد بود که یکی از بالاترین آمارهای پرداختی از جیب مردم و هزینه های کمر شکن و فقرزا در حوزه سلامت برای کشورمان را ایجاد کرده‌ بود. توصیه به این آقایان برگشت از اشتباهات گذشته و تلاش برای خدمت گزاری در جهت سلامت مردم است.