کد خبر: 83847

اولین مصاحبه سردار چناریان نفراول شورای پنجم کرمان

منتخب مردم درپنجمین دوره شورای اسلامی شهرکرمان افزود:مسئله مهم دیگر که ازدلایل اصلی بنده برای ورود ومشارکت در این دوره بوده است ودر استان کرمان حائزاهمیت است موضوع حاشیه نشینی است

سردار حسین چناریان نفر اول انتخابات  پنجمین دوره شورای اسلامی  شهر کرمان در گفت وگو با پایگاه تحلیل خبری کرمان خبر اظهار داشت :دوره گذشته شورای شهر کرمان  درراستای چشم انداز شهری در قالب یک برنامه کوتاه مدت میان مدت وبلند مدت را به صورت مصوب نداشته اند.

وی گفت:اولین اقدام در جهت رسیدن به یک نتیجه مطلوب شهری در شورای شهر این است که یک برنامه ریزی دقیق وجامع برای رسیدن به یک چشم انداز وافق دقیق است که امیدوار هستیم در پنجمین شورای اسلامی شهر کرمان به کمک همکاران محترمی که منتخب مردم هستند بتوانیم به این موضوع مهم دست پیداکنیم.

منتخب مردم درپنجمین دوره شورای اسلامی  شهرکرمان افزود:مسئله مهم دیگر که ازدلایل اصلی بنده برای ورود ومشارکت در این دوره بوده است ودر استان کرمان حائزاهمیت است موضوع حاشیه نشینی است که باید همگان دراین دوره تلاش کنند این مسئله را حل کنیم زیرا که عمده آسیب های فرهنگی واجتماعی در شهر کرمان نشات گرفته ازاین مسئله است.

چناریان با اشاره به حضور نمایندگان از احزاب مختلف سیاسی در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کرمان عنوان کرد:امیدوار هستیم دوستانمان برای حضوردر شورای شهر وبه نمایندگی ازمردم فارغ از هر جناح وجانبداری سیاسی فقط با قصد خدمت وعمران وابادانی شهر در این دوره حاضر شوند چرا که سیاسی گری وجانبداری جناحی  در تصمیم گیری های شهری خود یک معضل محسوب می شود