کد خبر: 84107

غریزه شناسایی چهره در نوزاد انسان قبل از اینکه وی اولین چهره را مشاهده کند تکامل می‌یابد.

 به گزارش کرمان خبر/تحقیقات اخیر محققان روی جنین انسان نشان می‌دهد که آنها می‌توانند سر خود را به سمت اشکال شبیه چهره بچرخانند.

محققان دانشگاه لنکستر به این نتیجه رسیدند که جنین انسان نسبت به اشکالی غیر از چهره واکنش نشان نمی‌دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته این محققان "نتیجه یافته‌های ما نشان می‌دهد که «غریزه شناسایی چهره» قبل از اینکه نوزاد اولین چهره را مشاهده کند، تکامل می یابد."

این یافته جدید والدین را ترغیب می کند که باید تعامل با کودکشان را از زمانی که در رحم است آغاز کنند.

محققان دانشگاه لنکستر دریافتند که جنین انسان تفاوت میان اشکال مختلف را تشخیص می‌دهد و تفاوت بین تصاویر شبیه چهره را با سایر تصاویر تمییز می‌دهد.

محققان تاکید کردند که جنین در 3 ماهه سوم بارداری حتی می‌تواند بشنود؛ این موضوع والدین را به صرافت آن می‌اندازد که با صدای بلند کتاب بخوانند چراکه این کار میان والدین و جنین یک پیوند برقرار می کند.