کد خبر: 84121

یک مسئول سازمان غذا و دارو گفت: دارو زمانی موثر واقع می شود که زمان مناسب و با دوز صحیح به بیمار برسد ضمن اینکه مراقبت از تداخلات دارویی وظیفه داروساز است

به گزارش کرمان خبر/ فاطمه ایزد پناه  مدیر داروخانه های بیمارستانی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه مراقبت دارویی  جایگاه  داروسازان به مراتب ارتقاء یافته است، اظهار داشت: داروسازان بیمارستانی درافزایش ایمنی بیماران نقش موثر دارند.

وی با اشاره به مطلوبیت وضع کنونی ضوابط اعتبار بخشی داروسازی  بیان داشت: داروسازی با تکیه بر اعتبار بخشی رشد  بسیار چشمگیری نسبت به قبل داشته است به این معنا که در حوزه مراقبت دارویی  جایگاه  داروسازان بمراتب ارتقا یافته است.

ایزد پناه ادامه داد:  طبیعی است که هنوز عده ای از همکاران داروساز ما به شرایط بهتر از اکنون چشم دارند لذا جایگاه دارو سازان در این حوزه باید بسیار محکمتر شود.

وی همچنین بیان کرد: از آنجا که داروساز نزدیک ترین فرد از منظر اطلاعات دارویی به بیمار به حساب می آید؛ داروسازان بیمارستانی با حضور  موثر خود در این حوزه می توانند ایمنی بیماران را افزایش دهند.

دکتر ایزد پناه با اشاره به اینکه داروسازان بیمارستانی وظیفه تهیه، انبار و بطور کلی مدیریت داروی بیمارستان  را عهده دار است، تصریح کرد:  اگر همه این کارها بدرستی و به هنگام صورت نپذیرد در ایمنی بیمار خلل بوجود خواهد آمد.

مدیر داروخانه های بیمارستانی سازمان غذا و دارو با انتقاد از کسانیکه تصور می کنند تجویز دارو توسط پزشک به تنهایی موجب بهبود  وضعیت مریض می شود، خاطر نشان کرد: دارو زمانی موثر واقع می شود که زمان مناسب و با دوز صحیح به بیمار برسد ضمن اینکه مراقبت از تداخلات دارویی  وظیفه داروساز است که اگر به این وظایف طور کامل و دقیق رسیدگی نشود ممکن است ایمنی بیمار به خطر بیافتد و اینها مسئولیتهای اصلا کوچکی نیست.